Uzyskaj informację publiczną

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Ministerstwa Zdrowia w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

Zasady udzielania informacji publicznej w Ministerstwie Zdrowia regulują zarządzenia wymienione poniżej w podstawach prawnych.

Podstawowe informacje są zamieszczane na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia. Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym ministerstwa są udostępniane w odpowiedzi na wniosek.

Wypełniony wniosek można przesłać:

  1. pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mz.gov.pl
  2. pocztą na adres:

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

  1. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej  (wymagane jest założenie profilu na platformie e-PUAP: https://epuap.gov.pl).

pdf Zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia nr 40 z dnia 20 grudnia 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie trybu udostępniania informacji publicznej na wniosek Ministerstwa Zdrowia

0.13MB

pdf Zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia nr 9 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie trybu udostępniania informacji publicznej na wniosek w Ministerstwie Zdrowia

0.37MB

pdf klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

0.35MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 13.03.2018 11:57
Osoba publikująca: Rafał Babraj
Zmodyfikowano: 14.05.2019 14:41
Osoba modyfikująca: Mateusz Klimczak
Wytwarzający/ Odpowiadający: Rafał Babraj
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Uzyskaj informację publiczną 1.0 13.03.2018 11:57 Rafał Babraj Rafał Babraj
Uzyskaj informację publiczną 1.1 15.05.2018 11:24 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Uzyskaj informację publiczną 1.2 21.01.2019 15:24 Kinga Łuszczyńska Mateusz Klimczak
Uzyskaj informację publiczną 1.3 21.01.2019 15:31 Kinga Łuszczyńska Mateusz Klimczak
Uzyskaj informację publiczną 1.4 04.02.2019 11:00 Kinga Łuszczyńska Mateusz Klimczak
Uzyskaj informację publiczną 1.5 04.04.2019 09:19 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak
Uzyskaj informację publiczną 1.6 08.04.2019 13:42 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak
Uzyskaj informację publiczną 1.7 14.05.2019 14:40 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP