W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komunikat ws. części ustnej Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2020 r.

01.07.2020

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 21.05.2020 r. ws. wznowienia Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych (PES) dla lekarzy i lekarzy dentystów informujemy, że „projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu” (nr w wykazie prac Rady Ministrów: UD 100) został przyjęty przez Radę Ministrów i zostanie skierowany do Sejmu. Wspomniany projekt ustawy przewiduje, że jeżeli w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przeprowadzenie egzaminu testowego albo ustnego PES nie będzie możliwe ze względu na bezpieczeństwo osób biorących udział w tym egzaminie, minister właściwy do spraw zdrowia może, w trakcie sesji egzaminacyjnej, podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia egzaminu testowego albo ustnego PES w danej dziedzinie w tej sesji z zachowaniem wyłącznie jednej z form egzaminu PES. Komunikat o odstąpieniu od przeprowadzenia egzaminu testowego albo ustnego PES zamieszcza się na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz na stronie internetowej CEM.

W związku z trwającym stanem epidemii, biorąc pod uwagę apele środowiska lekarskiego w sprawie odstąpienia od egzaminów ustnych PES w sesji wiosennej 2020 r. Minister Zdrowia informuje, że po wejściu w życie wyżej wspomnianej ustawy zamierza skorzystać z  uprawnienia do odstąpienia od przeprowadzenia egzaminu ustnego PES.  

Należy jednak podkreślić, że wiążącą decyzję w sprawie odstąpienia od egzaminów ustnych PES Minister Zdrowia będzie mógł podjąć dopiero po wejściu w życie „ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu” i dopiero wtedy lekarze i lekarze dentyści, którzy po dniu 13 marca 2020 r. złożyli z wynikiem pozytywnym część testową PES, będą mogli otrzymać dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty. Przewiduje się, że wyżej wspomniana ustawa wejdzie w życie na początku sierpnia 2020 r. 

Materiały

komunikat ws. części ustnej Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2020 r.
komunikat​_ws​_części​_ustnej​_PES.pdf 0.17MB
{"register":{"columns":[]}}