Maciej Miłkowski

Podsekretarz stanu

 • Maciej Miłkowski

  Maciej Miłkowski

sekretariat: (22) 53 00 261
 

Kompetencje

Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 1. Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich,
 2. Departament Polityki Lekowej i Farmacji,
 3. Departament Systemu Zdrowia.

Nadzoruje działalność:

 1. Banku Tkanek Oka w Warszawie,
 2. Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" w Warszawie,
 3. Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
 4. Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
 5. Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
 6. Narodowego Funduszu Zdrowia,
 7. Narodowego Instytutu Leków w Warszawie,
 8. Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Życiorys

Menedżer, ukończył Szkołę Główną Handlową, a także studia MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie - Zarządzanie i Ekonomika Technologii Medycznych. Rozpoczynał pracę w bankowości inwestycyjnej w Polskim Banku Inwestycyjnym.

Od początku, tj. od kwietnia 1998 r., współorganizował Mazowiecką Regionalną Kasę Chorych i został jej pierwszym członkiem zarządu ds. ekonomiczno-administracyjnych oraz dyrektorem finansowym. Od 2002 r. przez trzy lata prowadził NZOZ Europejskiej Kliniki Rehabilitacji VICTORIA.

W latach 2005-2007 pracował w Instytucie Matki i Dziecka jako pełnomocnik dyrektora ds. finansowo-księgowych oraz zastępca dyrektora ds. ekonomicznych.

Od czerwca 2007 r. do stycznia 2016 r.był zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Od 15 lutego 2016 r. pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Finansowych.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.06.2018 12:25
Osoba publikująca: Kinga Łuszczyńska
Zmodyfikowano: 17.05.2019 13:01
Osoba modyfikująca: Mateusz Klimczak
Wytwarzający/ Odpowiadający: Kinga Łuszczyńska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Maciej Miłkowski 1.0 28.06.2018 12:25 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Maciej Miłkowski 1.1 28.06.2018 12:28 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Maciej Miłkowski 1.2 16.08.2018 12:43 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Maciej Miłkowski 1.3 16.08.2018 12:43 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Maciej Miłkowski 1.4 16.08.2018 12:44 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Maciej Miłkowski 1.5 03.09.2018 08:42 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak
Maciej Miłkowski 1.6 06.09.2018 09:02 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak
Maciej Miłkowski 1.7 07.12.2018 08:51 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak
Maciej Miłkowski 1.8 07.02.2019 09:56 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak
Maciej Miłkowski 1.9 17.05.2019 13:01 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP