W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Tworzymy mapę innowacji w ochronie zdrowia

Innowacje w ochronie zdrowia powinny służyć usprawnieniu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, zapewnieniu pacjentowi możliwie najlepszej opieki, dostarczeniu odpowiedniego wsparcia personelowi medycznemu, a także mieć na celu zwiększenie efektywności, jakości i dostępności udzielanych świadczeń. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Departament Innowacji Ministerstwa Zdrowia zbiera informacje na temat innowacyjnych projektów zdrowotnych realizowanych na terenie Polski tworząc mapę innowacji w ochronie zdrowia.


Jakie będą korzyści z umieszczenia projektu na mapie innowacji?


Mapa innowacji jest zbiorem unikatowych rozwiązań w ochronie zdrowia i inspiracją dla innych podmiotów realizujących i nadzorujących projekty w tym zakresie. Głównym celem tworzonej mapy jest zebranie innowacyjnych projektów w ochronie zdrowia w jednej przestrzeni, z możliwością łatwego wyszukania interesujących nas projektów po wybranych kategoriach oraz specjalizacjach. To umożliwia łatwe wyselekcjonowanie projektów przez specjalistów, którzy mogą tu znaleźć rozwiązania w swojej specjalizacji, ale również przez pacjentów, którzy mogą chcieć odnaleźć innowacje w medycynie odpowiadające ich potrzebom zdrowotnym. Mapa służy również podmiotom prywatnym i publicznym, które chcą nawiązać współpracę w danym zakresie innowacji z innymi podmiotami, które mają doświadczenie w danej kategorii czy specjalizacji.


Na mapie innowacji są prezentowane innowacyjne projekty, przedsięwzięcia oraz usługi i produkty służące usprawnieniu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, zapewnieniu pacjentowi możliwie najlepszej opieki, dostarczeniu odpowiedniego wsparcia personelowi medycznemu, a także mające na celu zwiększenie efektywności, jakości i dostępności udzielanych świadczeń.


Interesują nas wszystkie innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia pozwalające zwiększyć skuteczność i efektywność leczenia, jak i przyczyniające się do lepszego wykorzystania zasobów kadrowych czy infrastrukturalnych. Ważnym elementem w tym obszarze jest rozwój i upowszechnianie rozwiązań łączących elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny, w tym technologii optymalizujących czas i pracę osób wykonujących zawody medyczne i niemedyczne.


Dzięki mapie uzyskamy narzędzie, które można wykorzystać między innymi do:

 • określenia obszarów, w których innowacje w ochronie zdrowia rozwijają się najszybciej,
 • określenia podmiotów, które mają największy wpływ na rozwój usług w ochronie zdrowia,
 • stworzenia możliwości nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń między podmiotami realizującymi lub planującymi projekty.

 • Zgłoszenie projektu przyniesie również korzyści podmiotom zgłaszającym takie, jak:

 • promocja projektu,
 • zwiększenie zasięgu dotarcia do pacjentów i kadry medycznej mogących wykorzystać daną innowację,
 • przedstawienie portfolio podmiotu jako jednostki realizującej innowacyjne przedsięwzięcia,
 • promocja województwa/miejscowości,
 • przyciągnięcie uwagi potencjalnych inwestorów,
 • możliwość nawiązania współpracy z innymi podmiotami w zakresie wykorzystania nowych technologii,
 • miejsce na mapie innowacji w zdrowiu udostępnionej na rządowej stronie internetowej.

 • Jak zgłosić swój projekt lub produkt?


  Wszystkie podmioty zarówno publiczne, jak i prywatne, prowadzące innowacyjne projekty lub dostarczające nowatorskie usługi w sektorze ochrony zdrowia, mają możliwość zgłoszenia swoich inicjatyw do publikacji na mapie. Zgłaszane projekty mogą być zarówno na etapie koncepcji czy prototypu, ale również pilotażu lub komercjalizacji. Jeżeli uważają Państwo swoje projekty, przedsięwzięcia lub usługi za innowacyjne zachęcamy do zgłoszenia ich na mapę innowacji za pośrednictwem formularza https://e-inwestycje.mz.gov.pl/mapa-innowacji//. Można zgłosić więcej niż jeden projekt, produkt czy usługę.


  Po analizie w ramach Ministerstwa Zdrowia zadecydujmy o umieszczeniu zgłaszanych rozwiązań na tworzonej mapie innowacji. Dzięki zbieranym danym dostęp do informacji o wartych wyróżnienia inicjatywach w ochronie zdrowia będzie szybki i przedstawiony w atrakcyjnej formie, w postaci interaktywnej mapy. Mapa będzie systematycznie aktualizowana.


  Chcemy zapełnić ją ciekawymi i innowacyjnymi przedsięwzięciami. Szczególnie zainteresują nas projekty z obszarów:

 • rozwój usług e-zdrowia i telemedycyny,
 • wykorzystanie aplikacji mobilnych w ochronie zdrowia,
 • wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji (AI) do komunikacji z pacjentami, a także w procesie diagnostyki i leczenia pacjenta,
 • wykorzystanie innowacyjnych wyrobów medycznych,
 • wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań systemowych w podmiotach leczniczych skierowanych na poprawę standardów obsługi pacjenta,
 • wykorzystanie rozwiązań usprawniających procesy back-office w podmiotach leczniczych wpływających na lepsze wykorzystanie potencjału ludzkiego oraz przyspieszenie procesów,
 • wykorzystanie rozwiązań wpierających nowoczesną edukację kadry medycznej,
 • tworzenie rozwiązań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa podmiotów leczniczych.
 • wykorzystania nowych terapii lekowych oraz medycyny spersonalizowanej,
 • wykorzystania genetyki, terapii genowej czy badań molekularnych w tworzeniu innowacyjnej diagnostyki czy profilaktyki.

 • Mamy nadzieję, że stworzenie mapy innowacji wpłynie pozytywnie na propagowanie wiedzy i informacji o innowacjach w sektorze ochrony zdrowia.

  Mapa innowacji

  {"register":{"columns":[]}}