Minister zdrowia spotkał się z kierownictwem Narodowych Instytutów Zdrowia (National Institutes of Health)

Spotkanie z kierownictwem NIH

Przebywający z oficjalna wizytą w Waszyngtonie minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski spotkał się z kierownictwem NIH (Narodowe Instytuty Zdrowia). Rozmowy dotyczyły możliwości wykorzystania amerykańskich doświadczeń w dziedzinie badań naukowych, wprowadzania innowacji terapeutycznych i prowadzenia rejestrów medycznych.

Oprócz ministra zdrowia, w spotkaniu wzięli udział m.in. prof. Jan Walewski, dyrektor Instytutu Onkologii, dyrektor Instytutu Kardiologii prof. Tomasz Hryniewiecki, prof. Andrzej Górski z Centrum Medycznego Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN oraz prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Roman Topór-Mądry. 
Polska delegacja rozmawiała o współpracy i rozwoju wzajemnych kontaktów m.in. z pierwszym wicedyrektorem NIH Laurencem Tabakiem, dyrektorem Narodowego Instytutu Chorób Serca i Płuc (NHLBI) Garym H. Gibbonsem oraz managerami Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) i Narodowego Instytutu Raka (NCI).
Strona amerykańska jest zainteresowana współpracą i wykorzystaniem polskich doświadczeń m.in. w obszarze chorób zakaźnych, zwłaszcza gruźlicy. Rezultatem spotkań i rozmów będą wspólne programy naukowe i badawcze, wymiany i szkolenia naukowców, a przede wszystkim tworzenie bezpośrednich relacji pomiędzy instytucjami i jednostkami z Polski i USA. 
„Podpisanie umowy politycznej na wysokim szczeblu jest ważne, jednak równie ważne jest jej przełożenie na praktyczną współpracę i konkretne projekty, realizowane wspólnie przez polskie i amerykańskie instytucje i organizacje” – powiedział profesor Łukasz Szumowski. 
Uczestniczący w rozmowach Łukasz Wojdyga, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zapowiedział, że owocem rozmów z amerykańskimi instytucjami naukowymi będzie uruchomienie  jeszcze w tym roku nowego programu stypendiów naukowych i finansowania wyjazdów na studia doktoranckie oraz programy badawcze około stu polskich młodych naukowców z obszaru medycyny i nauk biomedycznych.  
 

foto2 USA
foto1 USA
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 12.07.2018 23:41
Osoba publikująca: Kinga Łuszczyńska
Zmodyfikowano: 12.07.2018 23:41
Osoba modyfikująca: Kinga Łuszczyńska