Od 1 kwietnia 2019 wchodzi obowiązek wysyłania raportów do systemu ZSMOPL

ZSMOPL 2

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi zbiera i przetwarza dane o obrocie produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi.

Na podstawie wiarygodnych i aktualnych danych jednostki takie jak Ministerstwo Zdrowia czy Główny Inspektorat Farmaceutyczny będą mogły efektywnie realizować politykę lekową państwa, a tym samym dbać o dobro pacjentów.

pdf Przygotuj się na ZSMOPL

0.16MB

pdf Jak podłączyć się do ZSMOPL

0.6MB

pdf komunikat ministra zdrowia - zakres raportowania do ZSMOPL oraz warunki przesłania komunikatu IBO przed 1 kwietnia 2019 r.

0.13MB

pdf wytyczne dotyczące komunikatów cz. 3

0.25MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 08.02.2019 10:38
Osoba publikująca: Kinga Łuszczyńska
Zmodyfikowano: 20.05.2019 10:59
Osoba modyfikująca: Mateusz Klimczak