Petycja wielokrotna - przeprowadzenie badań z wykorzystaniem grupy osób określanych jako „uchylające się od szczepień ochronnych

Petycja wielokrotna - przeprowadzenie badań z wykorzystaniem grupy osób określanych jako „uchylające się od szczepień ochronnych, którego celem byłoby ustalenie wpływu Programu Szczepień Ochronnych na ogólną kondycję zdrowotną szczepionej populacji.

W dniach 31 sierpnia – 1 września 2018 r. do Ministerstwa Zdrowia wpłynęło 6  jednobrzmiących petycji indywidualnych. Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o petycjach1 oraz zarządzono łączne ich rozpoznanie.

Ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje, stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o  petycjach do dnia 20 października 2018 r. Sposób załatwienia petycji zostanie ogłoszony na niniejszej stronie, co zastąpi zawiadomienia indywidualne, zgodnie z  treścią art. 11 ust. 4 ww. ustawy.

 

pdf Treść petycji

0.07MB

pdf Odpowiedź na petycję cz. 1

0.06MB

pdf Odpowiedź na petycję cz. 2

0.04MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 31.12.2018 17:54
Osoba publikująca: Kinga Łuszczyńska
Zmodyfikowano: 08.01.2019 20:26
Osoba modyfikująca: Kinga Łuszczyńska