Petycja ws. zwiększenia zaufania rodziców do szczepień ochronnych

W dniach 28 marca 2019 – 8 kwietnia 2019 r. do Ministerstwa Zdrowia wpłynęły 4 jednobrzmiące petycji indywidualne. Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o petycjach1 oraz zarządzono łączne ich rozpoznanie. Ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje, stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach do dnia 23 kwietnia 2019 r. Sposób załatwienia petycji zostanie ogłoszony na niniejszej stronie, co zastąpi zawiadomienia indywidualne, zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ww. ustawy.

pdf petycja (28.03.2019)

0.48MB

pdf odpowiedź na petycję

0.05MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 02.04.2019 14:34
Osoba publikująca: Mateusz Klimczak
Zmodyfikowano: 29.05.2019 15:58
Osoba modyfikująca: Kinga Łuszczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Mateusz Klimczak
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Petycja ws. zwiększenia zaufania rodziców do szczepień ochronnych 1.0 02.04.2019 14:34 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak
Petycja wielokrotna ws. zwiększenia zaufania rodziców do szczepień ochronnych 1.1 10.04.2019 09:08 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak
Petycja wielokrotna ws. zwiększenia zaufania rodziców do szczepień ochronnych 1.2 29.05.2019 15:58 Kinga Łuszczyńska Mateusz Klimczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP