Podpisano porozumienie z pielęgniarkami i położnymi

Porozumienie z pielęgniarkami i położnymi

Po trwających pół roku negocjacjach, 9 lipca o godzinie 22:47, strony zawarły porozumienie.

Strony zawarły porozumienie  w zakresie:

  1. Włączenia dotychczasowych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego;
  2. Wprowadzenia rozporządzenia dotyczącego norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych od 1 stycznia 2019 roku;
  3.  Wprowadzenia porady pielęgniarskiej jako świadczenia gwarantowanego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
  4. Zagwarantowania 6-dniowego, płatnego, urlopu szkoleniowego od stycznia 2019 roku;
  5. Nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych oraz innych działań mających na celu poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych w Polsce.

Strony zobowiązały się do wspólnej pracy nad dokumentem „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” w celu jego dostosowania do bieżących potrzeb środowiska oraz wypracowania jego finalnej wersji w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r., celem przedłożenia Radzie Ministrów. 

Treść porozumienia Pobierz plik: pdf Treść porozumienia

Rozmiar : 0.94MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.07.2018 14:00
Osoba publikująca: Kinga Łuszczyńska
Zmodyfikowano: 10.07.2018 14:00
Osoba modyfikująca: Kinga Łuszczyńska