Program szczepień ochronnych (PSO)

Na całym świecie powszechne programy szczepień pozwoliły wyeliminować niektóre choroby zakaźne (m.in. ospę prawdziwą) i znacznie osłabić przebieg wielu innych. Coraz mniej osób umiera w wyniku np. krztuśca, gruźlicy, odry czy różyczki wrodzonej.

Informacje o tym, jakie szczepienia są realizowane w Polsce i kiedy, zawiera Program szczepień ochronnych (PSO). Co roku publikowany jest nowy kalendarz, który obejmuje zarówno szczepienia obowiązkowe (bezpłatne), jak i zalecane (płatne).

Kalendarz szczepień

  • zawiera informacje przeciw jakim chorobom należy szczepić dzieci i dorosłych;
  • obejmuje schematy szczepień u dzieci i dorosłych, w szczególny sposób narażonych na zakażenie;
  • określa terminy i odstępy pomiędzy szczepieniami, rodzaje szczepionek i sposoby ich podania.

Rekomendacje realizacji szczepień w Polsce

Zalecenia do realizacji szczepień w Polsce przygotowuje:

  • Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia oraz
  • Rada Sanitarno-Epidemiologiczna przy Głównym Inspektorze Sanitarnym.

Rekomendacje wynikają z analizy krajowych danych o zachorowaniach na poszczególne choroby zakaźne i zakażenia. Uwzględniają również zalecenia i raporty Komitetu Doradczego do spraw Szczepień Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz zalecania Światowej Organizacji Zdrowia.

Zobacz: Program szczepień ochronnych na 2018 r.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.06.2018 15:26
Osoba publikująca: Kinga Łuszczyńska
Zmodyfikowano: 28.06.2018 15:26
Osoba modyfikująca: Kinga Łuszczyńska