Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1stycznia 2019 r.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 21.12.2018 13:49
Osoba publikująca: Kinga Łuszczyńska
Zmodyfikowano: 21.12.2018 15:26
Osoba modyfikująca: Kinga Łuszczyńska