Realizujemy Porozumienie z Rezydentami

foto11

6 września 2018 r. Minister Zdrowia podpisał nowe Rozporządzenie w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury.

Tym samym zrealizowane zostało ustalenie zapisane w § 3 porozumienia podpisanego w dniu 8 lutego 2018 r. z Porozumieniem Rezydentów.

Wysokość miesięcznego zasadniczego wynagrodzenia lekarzy i stomatologów odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury zależy od dziedziny medycyny i od okresu specjalizacji.

W przypadku lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury w 20 dziedzinach: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia onkologiczna, chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, geriatria, hematologia, kardiologia dziecięca, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, neonatologia, neurologia dziecięca, onkologia kliniczna, onkologia i hematologia dziecięca, ortodoncja, patomorfologia, pediatria, psychiatria, psychiatria dzieci i młodzieży, radioterapia onkologiczna, stomatologia dziecięca, wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego będzie następująca: w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 4.700 zł, a w przypadku zakwalifikowania do jej odbywania w drugim postępowaniu kwalifikacyjnym w 2017 r. oraz w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym w 2018 r. – 4.875 zł, po dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury – 5.300 zł.

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w pozostałych dziedzinach medycyny w ramach rezydentury w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 4.000 zł, po dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury – 4.500 zł.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2018 r.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 08.01.2019 14:19
Osoba publikująca: Kinga Łuszczyńska
Zmodyfikowano: 08.01.2019 14:19
Osoba modyfikująca: Kinga Łuszczyńska