Zadłużenie SPZOZ

Ministerstwo Zdrowia zbiera dane o zadłużeniu w ochronie zdrowia m.in. za pośrednictwem Głównego Urzędu Statystycznego.

Kto składa sprawozdanie o stanie zobowiązań

Sprawozdanie o stanie zobowiązań, czyli Rb-Z, sporządzają samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ) raz na kwartał.

Dane dotyczą szpitali, poradni i przychodni.

Zobowiązania wymagalne, czyli takie których termin płatności już minął, w sprawozdaniu Rb-Z wykazywane są bez odsetek.

Dane ankietowe

Ministerstwo Zdrowia zbiera dane ankietowe o zobowiązaniach ogółem i wymagalnych z uwzględnieniem:

  • odsetek samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • struktury zobowiązań w podziale na poszczególne województwa,
  • zmian w porównaniu do roku poprzedniego.

SPZOZ przekazują dane w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Publikacja danych

Informacje o zobowiązaniach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej publikujemy na stronie www.mz.gov.pl raz na kwartał.

Pliki do pobrania:

Dynamika zobowiązań -  17.12.2018 Pobierz plik: xls Dynamika zobowiązań - 17.12.2018

Rozmiar : 0.12MB

Zobowiązania wymagalne (na podstawie sprawozdań Rb-Z ) (18.12.2018) Pobierz plik: xlsx Zobowiązania wymagalne (na podstawie sprawozdań Rb-Z ) (18.12.2018)

Rozmiar : 0.01MB

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednosteksektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014 poz. 1773, z późn. zm. )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 13.03.2018 12:27
Osoba publikująca: Rafał Babraj
Zmodyfikowano: 07.01.2019 12:04
Osoba modyfikująca: Kinga Łuszczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Rafał Babraj
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Zadłużenie SPZOZ 1.0 13.03.2018 12:27 Rafał Babraj Rafał Babraj
Zadłużenie SPZOZ 1.1 27.03.2018 11:55 Rafał Babraj Rafał Babraj
Zadłużenie SPZOZ 1.2 25.07.2018 14:36 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak
Zadłużenie SPZOZ 1.3 03.08.2018 11:17 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Zadłużenie SPZOZ 1.4 20.09.2018 10:03 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Zadłużenie SPZOZ 1.5 02.10.2018 09:16 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Zadłużenie SPZOZ 1.6 12.10.2018 18:47 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Zadłużenie SPZOZ 1.7 12.10.2018 18:54 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Zadłużenie SPZOZ 1.8 15.10.2018 14:39 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Zadłużenie SPZOZ 1.9 15.10.2018 14:43 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Zadłużenie SPZOZ 2.0 16.10.2018 11:20 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Zadłużenie SPZOZ 2.1 17.12.2018 11:53 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Zadłużenie SPZOZ 2.2 07.01.2019 12:03 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP