Zamówienia na usługi społeczne

Article List

31.01.2019

Ogłoszenie o zamówieniu FGZ.270.57.2019

Kompleksowa organizacji konferencji „Profilaktyka a zdrowie publiczne: świadomość, odpowiedzialność i bezpieczeństwo pacjenta”.
30.01.2019

Ogłoszenie o zamówieniu FGZ.270.47.2019

Organizacja i obsługa jednodniowego spotkania konsultacyjnego na zakończenie realizacji projektu POWER
29.01.2019

Ogłoszenie o zamówieniu FGZ.270.48.2019

Zorganizowanie dwudniowego, wyjazdowego posiedzenia Zespołu do spraw prowadzenia przygotowań w zakresie programowania nowej perspektywy finansowej funduszy europejskich na lata 2021-2027 w obszarze zdrowia w dniach 20-21 lutego 2019 r.
31.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu FGZ.270.84.2018

Świadczenie usług prawnych na rzecz Ministerstwa Zdrowia w zakresie właściwości Departamentu Matki i Dziecka.
21.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu FGZ.270.79.2018

Postępowanie na usługę kompleksowej organizacji konferencji „Kadry w ochronie zdrowia- wyzwania i rozwój”
13.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu FGZ.270.75.2018

Świadczenie usług prawnych na rzecz Ministerstwa Zdrowia
12.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu FGZ.270.76.2018

Zorganizowanie dwudniowego wyjazdowego posiedzenia Zespołu do spraw prowadzenia przygotowań w zakresie programowania nowej perspektywy finansowej funduszy europejskich na lata 2021-2027 w obszarze zdrowia w dniach 8-9 stycznia 2019 r.
03.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu FGZ.270.67.2018

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów oraz odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego.
16.11.2018

Ogłoszenie o zamówieniu FGZ.270.51.2018

Usługa kompleksowej organizacji i obsługi spotkania konsultacyjnego na zakończenie realizacji pn.: „Opracowanie koncepcji i założeń merytorycznych programów polityki zdrowotnej planowanych do wdrożenia w procedurze konkursowej” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
15.11.2018

Ogłoszenie o zamówieniu nr FGZ.270.54.2018.KK

Zapewnienie Sali konferencyjnej, wyżywienia, transportu i noclegu podczas dwudniowego szkolenia pracowników Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 13.03.2018 12:14
Osoba publikująca: Rafał Babraj
Zmodyfikowano: 28.12.2018 18:59
Osoba modyfikująca: Kinga Łuszczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Rafał Babraj
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Zamówienia na usługi społeczne 1.0 13.03.2018 12:14 Rafał Babraj Rafał Babraj
Zamówienia na usługi społeczne 1.1 28.12.2018 18:58 Rafał Babraj Kinga Łuszczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP