Zamówienia na usługi społeczne

Article List

03.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu FGZ.270.67.2018

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów oraz odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego.
16.11.2018

Ogłoszenie o zamówieniu FGZ.270.51.2018

Usługa kompleksowej organizacji i obsługi spotkania konsultacyjnego na zakończenie realizacji pn.: „Opracowanie koncepcji i założeń merytorycznych programów polityki zdrowotnej planowanych do wdrożenia w procedurze konkursowej” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
15.11.2018

Ogłoszenie o zamówieniu nr FGZ.270.54.2018.KK

Zapewnienie Sali konferencyjnej, wyżywienia, transportu i noclegu podczas dwudniowego szkolenia pracowników Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia
12.10.2018

Ogłoszenie o zamówieniu nr FGZ.270.49.2018.KK

Organizacja konferencji „Własność, zarządzanie, odpowiedzialność” w ramach Ogólnopolskiej debaty „Wspólnie dla Zdrowia” w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego.
10.10.2018

Ogłoszenie o zamówieniu nr FGZ.270.48.2018.KK

Świadczenie usług ochrony osób i mienia w budynkach Ministerstwa Zdrowia
29.08.2018

Ogłoszenie o zamówieniu nr FGZ.270.35.2018.KK

Organizacja konferencji naukowej nt. najlepszych praktyk w dziedzinie profilaktyki chorób przewlekłych i promocji zdrowia towarzyszącej prestiżowemu spotkaniu Dyrektorów Programu CINDI
07.06.2018

Ogłoszenie o zamówieniu nr FGZ.270.29.2018.SB

Usługi prawnicze w zakresie właściwości Departamentu Matki i Dziecka
24.05.2018

Ogłoszenie o zamówieniu nr FGZ.270.25.2018.SB

„Organizacja i obsługa jednodniowej konferencji informacyjnej – postępowanie po unieważnieniu”
17.05.2018

Ogłoszenie o zamówieniu nr FGZ.270.15.2018.SB

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń pn. „Realizacja przepisów ustawy o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 oraz 2371)” dla pracowników urzędów wojewódzkich i pracowników jednostek samorządu terytorialnego.
14.05.2018

Ogłoszenie o zamówieniu FGZ.270.11.2018.AB

Przedmiotem jest organizacja i obsługa pięciu dwudniowych konferencji szkoleniowych.
1
2

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 13.03.2018 12:14
Osoba publikująca: Rafał Babraj
Zmodyfikowano: 13.03.2018 12:14
Osoba modyfikująca: Rafał Babraj
Wytwarzający/ Odpowiadający: Rafał Babraj
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Zamówienia na usługi społeczne 1.0 13.03.2018 12:14 Rafał Babraj Rafał Babraj

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP