W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Historyczne porozumienie dla polskiego górnictwa

28.04.2021

Umowa społeczna dotycząca transformacji sektora węgla kamiennego została parafowana. Przedstawiciele rządu oraz strony społecznej potwierdzili w Katowicach ustalenia, jakie zostały wypracowane w ostatnich miesiącach.

Na zdjęciu Artur Soboń i Dominik Kolorz.

Parafowanie umowy wraz z załącznikami nastąpiło w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Dokument opisuje proces transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz związane z tym procesy przemian województwa śląskiego. Udział w pracach nad dokumentem brali nie tylko przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz strony społecznej, ale też przedstawiciele Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Marszałka Województwa  Śląskiego. Zaangażowane były również samorządy lokalne.

- To historyczny dokument, który udało się wypracować dzięki współpracy ze stroną społeczną oraz innymi interesariuszami – mówi Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin. Wicepremier dodaje, że dokument wskazuje kierunki transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego, górnikom gwarantuje bezpieczeństwo socjalne a krajowi zapewnia bezpieczeństwo energetyczne. Wskazuje także perspektywę na przyszłość i mechanizmy transformacji regionu.

- Umowa uzyskała akceptację środowisk górniczych, związków zawodowych, samorządu lokalnego i zarządów spółek. Została parafowana w pełnej zgodzie i pełnym dialogu społecznym – dodaje Artur Soboń, wiceminister Aktywów Państwowych Pełnomocnik Rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

Najważniejsze ustalenia

W umowie społecznej uzgodniono przede wszystkim:

  • mechanizm finansowania spółek sektora górnictwa węgla kamiennego,
  • indeksację wynagrodzeń,
  • zasady budowy i wdrażania instalacji tzw. czystego węgla,
  • powołanie specjalnego Funduszu Transformacji Śląska,
  • terminy zakończenia eksploatacji węgla kamiennego w poszczególnych kopalniach w perspektywie do końca 2049 r.,
  • pakiet świadczeń socjalnych dla pracowników likwidowanych Jednostek Produkcyjnych.

Kluczowym elementem Umowy Społecznej  jest pakiet osłon socjalnych dla pracowników z likwidowanych kopalń. Pakiet ten zawiera zarówno urlopy górnicze, jednorazowe odprawy ale też system przenoszenia pracowników z likwidowanych jednostek do innych, które będą pracować.

Wszystkie te rozwiązania mają za zadanie zagwarantować stabilizację na śląskim rynku pracy ale dać też perspektywy dla Śląska. Rozwiązania zawarte w umowie dedykowane są nie tylko pracownikom kopalń ale również gminom górniczym i całemu regionowi. W umowie ustalono też, że podjęte zostaną prace nad stworzeniem dodatkowego systemu wsparcia dla specjalistycznych przedsiębiorstw górniczych, które kooperują z górnictwem węgla kamiennego.

- Wszystko to sprawia, że plan ma charakter kompleksowy, a dla wynegocjowanych rozwiązań praktycznie nie ma alternatywy – podkreśla Artur Soboń.

Notyfikacja UE

Parafowanie umowy nie kończy prac. Strona społeczna poprosiła o dwa tygodnie, by skonsultować ją ze swoimi ciałami statutowymi. Ostateczne podpisanie dokumentu nastąpi więc około połowy maja. Kolejnym krokiem będzie zaś notyfikowanie zaproponowanych rozwiązań w Komisji Europejskiej.

- Po podpisaniu planujemy niezwłocznie wystąpić do KE w wnioskiem prenotyfikacyjnym i notyfikacyjnym. Zdajemy sobie sprawę, że będzie to proces trudny, ale jesteśmy w kontakcie z Komisją Europejską – mówi Artur Soboń. Podkreśla, że Polska jest w wyjątkowej sytuacji wśród państw UE jeżeli chodzi o wykorzystanie węgla w miksie energetycznym.

- Dlatego też liczę na zrozumienie i przychylność ze strony KE – dodaje wiceminister aktywów. Przypomina też, że proces stopniowego odchodzenia Polski od węgla jest całkowicie zbieżny z polityką klimatyczną KE i skorelowany z programem transformacji sektora elektroenergetycznego.

Zdjęcia (3)