W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego działa już rok!

10.02.2021

Dokładnie rok temu, 10 lutego 2020 roku wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin powołał Komisję ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego. Jej celem jest unowocześnienie polskiego prawa handlowego.

Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego działa już rok!

Obecnie obowiązujący Kodeks Spółek Handlowych to zbiór przepisów uchwalonych dwie dekady temu. Polska gospodarka przeszła w tym czasie przez proces dynamicznych zmian i wciąż nieustannie się rozwija. Przed rodzimymi spółkami pojawiło się wiele wyzwań, takich jak cyfryzacja czy wzrost inwestycji zagranicznych. Komisja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska przedsiębiorców, jej prace skupiają się na dostosowaniu prawa do realiów XXI wieku.

Zespoły ekspertów

Nad reformą KSH pracuje grono specjalistów – teoretyków i praktyków prawa. Na czele Komisji stanął wicepremier Jacek Sasin a jego zastępcą został wiceminister aktywów państwowych i Pełnomocnik Rządu ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa Janusz Kowalski.

Prace eksperckie toczą się w wydzielonych zespołach. Znaleźli się w nich wybitni przedstawiciele środowisk prawniczych oraz uniwersyteckich, a także przedstawiciele spółek prywatnych i Skarbu Państwa. W chwili obecnej działa siedem niezależnych grup, z których każda bada inny zakres obowiązujących przepisów:

  • konsultacyjny
  • ds. prawa koncernowego
  • ds. reformy prawa handlowego
  • ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych
  • ds. wykorzystania nowych technologii w prawie handlowym
  • ds. reformy prawa gospodarczego i konsultacji propozycji legislacyjnych
  • ds. reformy obowiązków informacyjnych spółek kapitałowych

Efekty prac

Członkowie Komisji przygotowali rozbudowany projekt reformy prawa handlowego. To największa zmiana od 2000 roku, która jest odpowiedzią na potrzeby rynku. Dokument został poddany trwającym 45 dni konsultacjom publicznym. W ich trakcie zebrano ponad 800 uwag i komentarzy, przysłanych przez prawie 80 różnych podmiotów oraz osób fizycznych. Były wśród nich ministerstwa, kancelarie prawnicze, uniwersytety, a także stowarzyszenia pracodawców i zagraniczne izby handlowe.

Ministerstwo Aktywów Państwowych przeprowadziło również konsultacje międzyresortowe, dzięki którym przedstawiciele aż 13 resortów mieli okazję przekazać nam swoje spostrzeżenia i uwagi. Wszystkie opinie przeanalizowane pod kątem zasadności oraz możliwości uwzględnienia w finalnej wersji projektu.

Ostateczny Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw został sfinalizowany w grudniu 2020 roku. Składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy wprowadzenia do polskiego prawa spółek handlowych regulacji prawnej tzw. prawa holdingowego. Druga część skupia się na zwiększeniu efektywności nadzoru prowadzonego przez rady nadzorcze spółek kapitałowych.

Dokument został skierowany na Komitet Stały przy Radzie Ministrów.

Dalsze prace

Zakończenie prac nad pierwszym projektem zmian w Ksh nie kończy prac Komisji. Nadal aktywnie działają dwa zespoły eksperckie opracowujące rekomendacje dalszych zmian w prawie.

To zespół ds. wykorzystania nowych technologii w prawie handlowym oraz zespół ds. reformy obowiązków informacyjnych spółek kapitałowych. Pierwszy z nich przygotował już projekty zmian dwóch rozporządzeń obejmujących zmianę wzorca umowy spółki jawnej oraz wzorca umowy spółki z o.o. Drugi zespół wypracowuje zasady przekazywania przez spółki kapitałowe dotyczących ich informacji wspólnikom lub akcjonariuszom tych spółek.

Wkrótce prace wznowi też zespół ds. reformy prawa handlowego, który zajmie się porządkowaniem regulacji Ksh, między innymi tymi które sprawiają trudności interpretacyjne.

Więcej informacji na temat pracy komisji