W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Posłowie w Ministerstwie Aktywów Państwowych

02.10.2020

2 października br. posłowie Marek Sowa oraz Mirosław Suchoń z Koalicji Obywatelskiej odwiedzili Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Konferencja prasowa

Marek Sowa i Mirosław Suchoń poprosili o wstęp do pomieszczeń resortu, by uzyskać dostęp do rzekomego raportu dotyczącego spółek Skarbu Państwa, w których są zatrudnione osoby związane z ugrupowaniami politycznymi. Ministerstwo Aktywów Państwowych nie tworzyło takiego dokumentu, więc go nie posiada, o czym posłowie zostali wcześniej poinformowani. Po przybyciu do resortu zostali jednak przyjęci. W spotkaniu z nimi uczestniczyli m.in. dyrektor generalny resortu oraz szefowie departamentów prawnego i nadzoru. Wbrew informacjom medialnym posłowie nie byli umówieni z wicepremierem i ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem.

Po otrzymaniu informacji, że Ministerstwo nie dysponuje dokumentem, który ich interesuje, posłowie zażądali m.in. dostępu do informacji na temat zasad wyboru przedstawicieli do organów spółek, wykazu spółek z udziałem Skarbu Państwa czy przepisów regulujących zasady działania Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa – w sumie 10 dokumentów. W zdecydowanej większości są to powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub ogólnodostępne dokumenty takie jak np.

 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. 2020 poz. 1526 z późń. Zm.)
  KLIKNIJ TUTAJ
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz.U. 2020 poz. 735)
  KLIKNIJ TUTAJ
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. 2019 poz. 1885 z późn. zm.)
  KLIKNIJ TUTAJ
 • Zarządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w Ministerstwie Aktywów Państwowych;
  (Dziennik Urzędowy Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 sierpnia 2020 r. poz. 19)
  KLIKNIJ TUTAJ
 • Wykaz spółek nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz Prezesa Rady Ministrów, innych członków Rady Ministrów, pełnomocników Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, którym Rada Ministrów przekazała uprawnienia w zakresie wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa. Zestawienie przygotowywano na podstawie danych przekazanych przez podmioty nadzorujące spółki z udziałem Skarbu Państwa
  KLIKNIJ TUTAJ
 • Wykaz członków rad nadzorczych, członków komisji rewizyjnej oraz pełnomocników wspólnika spółek z udziałem Skarbu Państwa w nadzorze Ministra Aktywów Państwowych
  KLIKNIJ TUTAJ