W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Projekt Reformy Nadzoru Właścicielskiego

10 lutego 2020 r. na mocy Zarządzenia Ministra Aktywów Państwowych została powołana Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego. Zadaniem Komisji jest realizacja projektu opracowania kompleksowych reform prawa handlowego w Polsce, w szczególności w zakresie prawa koncernowego, obowiązków informacyjnych spółek oraz efektywnego nadzoru rad nadzorczych nad spółkami. Dotychczas rozwiązania opracowane przez Komisję znalazły się w tzw. tarczy antykryzysowej z 31 marca 2020 r. W trakcie procesu legislacyjnego znajduje się przygotowany projekt reformy KSH, projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Status projektu/programu

  • Realizowany

Zaangażowani

Instytucja odpowiedzialna:

  • Ministerstwo Aktywów Państwowych

Projekt/program a dokumenty strategiczne

Według Zarządzenia Ministra Aktywów Państwowych z 10 lutego 2020 r., zadaniem Komisji jest wypracowanie propozycji reformy przepisów prawa w zakresie nadzoru właścicielskiego, w tym w szczególności, przedstawienie rekomendacji w zakresie:
1) wprowadzenia prawa koncernowego;
2) przekazywania przez spółki kapitałowe informacji ich dotyczących wspólnikom lub akcjonariuszom tych spółek;
3) kompetencji rad nadzorczych oraz ich członków, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień i obowiązków oraz roli rad nadzorczych spółek dominujących;
4) wypracowanie innych rekomendacji w zakresie reformy prawa handlowego.

Cel projektu/programu

Celem projektu reformy nadzoru właścicielskiego jest dostosowanie polskiego prawa handlowego do współczesnych realiów obrotu gospodarczego, który uległ licznym przeobrażeniom od momentu wejścia w życie Kodeksu spółek handlowych w 2000 r. Projekt ma na celu wypracowanie kompleksowych reform, które z jednej strony przyczynią się do zwiększenia dynamiki obrotu gospodarczego, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego stopnia bezpieczeństwa wszystkim jego uczestnikom.

Zadaniem powołanej przez Ministra Aktywów Państwowych Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego jest wypracowanie propozycji reformy przepisów prawa w zakresie nadzoru właścicielskiego, a w szczególności przedstawienie rekomendacji w zakresie:
1) wprowadzenia prawa koncernowego;
2) przekazywania przez spółki kapitałowe dotyczących ich informacji wspólnikom lub akcjonariuszom tych spółek;
3) kompetencji rad nadzorczych oraz ich członków, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień i obowiązków oraz roli rad nadzorczych spółek dominujących;
4) wypracowanie innych rekomendacji w zakresie reformy prawa handlowego.

Oczekiwane rezultaty

1)  ułatwienie prowadzenia biznesu w Polsce, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa uczestników obrotu gospodarczego;
2) usprawnienie współpracy pomiędzy zarządami a radami nadzorczymi spółek, poprzez zwiększenie możliwości sprawowania kontroli poprzez rady nadzorcze;
3) uregulowanie zależności pomiędzy spółkami dominującymi a spółkami zależnymi poprzez wprowadzenie do polskiego porządku legislacyjnego przepisów prawa grup spółek (prawa holdingowego),
4) wydajniejsze zagospodarowanie możliwości związanych z nowoczesnymi technologiami w kontekście obrotu gospodarczego, poprzez m.in. wprowadzenie regulacji umożliwiających zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem Internetu, bez fizycznej obecności w kancelarii notarialnej,
5) uporządkowanie kwestii, które budziły wątpliwości interpretacyjne w dotychczasowym porządku prawnym, takich jak precyzyjne określenie okresu, na który powoływani są członkowie organów menadżerskich.

Metodyka zarządzania i realizacji projektu/programu

Organem odpowiedzialnym za realizację programu jest Minister Aktywów Państwowych oraz Pełnomocnik ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa Janusz Kowalski. W skład powołanej przez Ministra Aktywów Państwowych Komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego wchodzą obecnie następujące zespoły:
1) zespół ekspercki ds. reformy prawa handlowego;
2) zespół ekspercki ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych;
3) zespół ekspercki ds. reformy obowiązków informacyjnych spółek kapitałowych;
4) zespół ekspercki ds. prawa koncernowego;
5) zespół ekspercki ds. reformy prawa gospodarczego i konsultacji propozycji legislacyjnych;
6) zespół ekspercki ds. wykorzystania nowych technologii w prawie handlowym.

Za obsługę i wsparcie analityczne Zespołów eksperckich pracujących w ramach Komisji oraz Pełnomocnika ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa odpowiada Biuro ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego.

Członkami Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego są zarówno przedstawiciele środowisk naukowych jak i praktycy obrotu gospodarczego. Pełny wykaz ekspertów znajduje się na stronie Reformy Nadzoru Właścicielskiego.

Kontakt

Biuro ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego
Tel. +48 22 695 86 15
E-mail: sekretariatBRN@map.gov.pl

 

Materiały

Poz. 4 Zarządzenie Ministra Aktywów Państwowych w sprawie powołania Komisji do spraw reformy nadzoru właścicielskiego
Poz​_4​_Zarządzenie​_Ministra​_Aktywów​_Państwowych​_w​_sprawie​_powołania​_Komisji​_do​_spraw​_reformy​_nadzoru​_właścicielskiego.pdf 0.48MB
Projekt Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Projekt​_ustawy​_o​_zmianie​_ustawy​_KSH​_oraz​_niektórych​_innych​_ustaw.pdf 0.30MB
Raport z konsultacji publicznych i międzyresortowych dot. projektu Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Raport​_z​_konsultacji​_publicznych​_i​_uzgodnień​_międzyresortowych.pdf 0.43MB
Zmiany prawne dotyczące prawa upadłościowego w związku z epidemią COVID-19 opracowane przez Komisję ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego
komisja​_ds​_reformy​_nadzoru​_wlascicielskiego​_zmiany​_prawne​_1.pdf 0.24MB
Zmiany w Kodeksie spółek handlowych w zakresie odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał przez organy zarządzające oraz nadzorcze spółek opracowane przez Komisję ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego
druk​_komisja​_ds​_reformy​_nadzoru​_wlascicielskiego​_zmiany​_prawne​_.pdf 0.24MB