W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Spotkanie z ambasadorem Niemiec

20.11.2020

Wicepremier Jacek Sasin spotkał się w piątek z ambasadorem Niemiec Arndtem Freytagiem von Loringhovenem. Tematem rozmowy była gospodarka w czasie kryzysu i kluczowa rola spółek Skarbu Państwa.

Ujęcie zza ramienia ambasadora. Wicepremier Jacek Sasin siedzi w maseczce naprzeciw swojego rozmówcy. Trzyma dłonie złożone na blacie. Po prawej stronie stoi mała polska flaga.

Misja dyplomatyczna ambasadora rozpoczęła się w połowie września. Ma się skupić przede wszystkim na wzmocnieniu współpracy dwustronnej między Polską a Niemcami. Wśród głównych obszarów są między innymi zmiany klimatyczne czy źródła dostaw energii. Te kwestie zostały poruszone podczas spotkania. Wątkiem dominującym była jednak pandemia i jej wpływ na ekonomię.

Skuteczne działanie

Minister aktywów państwowych podkreślił szczególną rolę państwowych podmiotów, która uwidoczniła się w ostatnich miesiącach. Dzięki spółkom Skarbu Państwa mogliśmy podczas tego kryzysu zabezpieczyć strategiczne obszary funkcjonowania państwa.

Stanęły one na wysokości zadania, skutecznie wypełniając lukę podażową. Niektóre przedsiębiorstwa przestawiły się na produkcję środków ochrony, takich jak płyny do dezynfekcji, kombinezony ochronne, maseczki i rękawiczki chirurgiczne (PKN Orlen, GK Lotos, GK Azoty, KGHM).

Dzięki narodowemu przewoźnikowi – PLL LOT, została zorganizowana akcja „Lot do Domu”. Dzięki niej do kraju bezpiecznie powróciły tysiące Polaków.

Wsparcie w walce z koronawirusem

Wicepremier przedstawił też, jak wyglądała szybka i stanowcza reakcja państwa na początku pandemii. Wprowadzono tarcze antykryzysowe, które m.in. jako pakiety pomocowe pomagają polskim przedsiębiorcom przetrwać najtrudniejszy okres. Trzonem programów wsparcia stały się państwowe spółki z sektora finansowego (PFR , ARP, PZU, PKO BP, GPW, Bank Pekao). To dzięki nim możliwe było przygotowanie i wdrożenie szeregu instrumentów chroniących firmy i ich pracowników przed skutkami COVID-19.

Spółki Skarbu Państwa jako pierwsze zaangażowały się też w walkę z pandemią przekazując w formie darowizn środki finansowe czy zakupując środki ochrony indywidualnej czy środków biobójczych na potrzeby placówek medycznych, instytucji publicznych czy Agencji Rezerw Materiałowych.

Darowizny rzeczowe były wsparciem zwłaszcza podczas pierwszej fali epidemii. Wśród nich były również urządzenia medyczne a nawet samochody przekazane do dyspozycji służb. Szacunkowo wartość dotychczasowej pomocy przekroczyła już 190 milionów złotych.

W walkę z COVID-19 zaangażowały się również spółki zależne, wchodzące w skład Grup Kapitałowych.Wsparcie tych spółek oraz ich akcje pomocowe, nakierowane były i są głównie na pomoc lokalnej społeczności. W akcje oddawania krwi czy szycia maseczek angażowali się także pracownicy.

Dodatkowe łóżka dla chorych, infolinia

Jacek Sasin omówił obecne zaangażowanie spółek w projekt budowy szpitali tymczasowych dla chorych na COVID-19. Dziewięć spółek Skarbu Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, w siedmiu województwach zorganizują w sumie szesnaście takich szpitali. Powstanie blisko trzy tysiące miejsc dla pacjentów z koronawirusem. Jednostki zorganizują: PKN Orlen, Lotos, Węglokoks, Totalizator Sportowy, Tauron, PKO Bank Polski, Grupa Azoty, KGHM i PGZ.

Spółki z udziałem Skarbu Państwa wspierają też obsługę infolinii NFZ czy GIS . Zgłosiły również do wykorzystania swoje aktywa turystyczno-hotelowe na potrzeby zorganizowania w razie konieczności opieki w izolatoriach, w tym utworzony w 2018 roku Polski Holding Hotelowy.

Koło zamachowe gospodarki

Wicepremier podkreślił, że budowa silnych podmiotów z polskim kapitałem, zdolnych do konkurowania na globalnych rynkach stanowi jeden z nadrzędnych celów zarządzania majątkiem Skarbu Państwa. Spółki Skarbu Państwa sprawdzają się zwłaszcza w warunkach kryzysowych, kiedy to szczególnego znaczenia nabiera kwestia stabilności działania oraz aspekt możliwości inwestycyjnych, a także obecnie możliwość włączenia się w walkę ze skutkami pandemii.

Szef MAP omówił tworzenie przez PKN Orlen koncernu multienergetycznego i wskazał, że 11 z 15 największych pracodawców w kraju to firmy państwowe zatrudniające łącznie ponad 400 tys. osób.

- Konsekwentnie realizujemy działania mające na celu zwiększenie udziału państwa w strategicznych sektorach gospodarki, jak również umocnienia państwowych podmiotów w nich działających – powiedział szef MAP. – To właśnie spółki Skarbu Państwa będę siłą napędową odbudowującej się po kryzysie gospodarki – dodał.

Transformacja energetyczna

Kolejnym tematem, jaki poruszono podczas spotkania z ambasadorem Niemiec był węgiel jako źródło energii a dokładniej kwestia odchodzenia od niego. Wicepremier podkreślił , że własne zasoby węgla dają nam bezpieczeństwo energetyczne, zaś dotychczas nie było alternatywy dla tego surowca.

- Aby transformacja energetyczna mogła odbywać się w sposób przewidywalny, chcielibyśmy wprowadzić mechanizm finansowania transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego, który miałby łagodzić wpływ rynku na restrukturyzację górnictwa. Szczegóły mechanizmu właśnie są w trakcie opracowywania przez zespół roboczy powołany w MAP – powiedział Jacek Sasin.

Minister Aktywów Państwowych mówił też, Europa musi zrozumieć uwarunkowania polskiego rynku energetycznego przede wszystkim w zakresie aktualnej struktury wytwarzania energii z węgla. Polska ma przed sobą większe wyzwania transformacyjne związane z miksem energetycznym opartym nadal w większości na węglu oraz mniejsze możliwości finansowe, niż bogatsze państwa członkowskie UE, które mogą sobie pozwolić na wcześniejsze deklaracje neutralności klimatycznej.

Polska wiąże duże nadzieje z zaproponowanym przez Komisję Europejską Funduszem na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, który ma być odpowiedzią na złagodzenie kosztów gospodarczych i społecznych, jakie pociąga za sobą transformacja w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Nie finansuje on transformacji samej w sobie, lecz skupia się właśnie na łagodzeniu jej skutków.

Zdjęcia (3)