W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Strategia Poczty Polskiej na lata 2021-2023

17.02.2021

Nowoczesna, bezpieczna, szybka – taka będzie Poczta przyszłości. Jeszcze w tym roku spółka stanie się Narodowym Operatorem Cyfrowym. Plany Poczty na najbliższe trzy lata poznaliśmy podczas trzeciej debaty z cyklu Forum MAP.

Wiceminister Andrzej Śliwka przemawia do mikrofonu podczas Forum MAP. W tle pozostali uczestnicy wydarzenia oraz flaga Polski i UE.

Transformacja cyfrowa, wzrost efektywności, nowoczesność, ale także partnerstwo i ekologia – to główne obszary rozwoju Poczty Polskiej na najbliższe lata. Usługami, na których w tym czasie skoncentruje się Spółka są przesyłki kurierskie (rynek KEP - kurier, ekspres, paczka), związane z dynamicznie rosnącym rynkiem e-commerce, usługi i produkty cyfrowe oraz szeroko rozumiana logistyka.

- Polacy, polskie instytucje i firmy potrzebują nowoczesnej, sprawnej poczty. Realizacja nowej strategii, którą przygotował Zarząd Poczty Polskiej, pozwoli na sprawne przeprowadzenie zmian, jakie są konieczne, aby zapewnić długofalowy rozwój Spółce. Przedstawiona strategia wraz z planem jej wdrażania pozwoli na przekształcenie tradycyjnego operatora pocztowego w operatora cyfrowego i nowoczesną firmę logistyczną. Poczta pokazała w trakcie pandemii, że Polacy mogą zawsze liczyć na jej obsługę, a instytucje państwowe mają zapewnione wsparcie logistyczne w realizacji różnego rodzaju usług – podkreśla Andrzej Śliwka, wiceminister aktywów państwowych.

- Nowoczesna, bezpieczna i szybka – taka będzie Poczta przyszłości. Opracowaliśmy strategię, która nie tylko wyznacza kierunki zmian, ale także pokazuje konkretne inicjatywy umożliwiające realizację ambitnych celów – mówi Tomasz Zdzikot, Prezes Poczty Polskiej. - Intensyfikacja działań w obszarze usług cyfrowych oraz rynkowe zmiany w usługach kurierskich to najważniejsze zadania, przed jakimi stoimy, aby  zapewnić rozwój i stabilność finansową Spółki – podkreśla Tomasz Zdzikot.

Cyfrowa Poczta

E-substytucja i spadek tradycyjnej korespondencji cyfrowej od lat są jednym z wyzwań operatorów pocztowych na całym świecie. Pandemia przyspieszyła ten trend, a w ubiegłym roku Parlament przyjął ustawę o doręczeniach elektronicznych. W 2021 roku pierwsze urzędowe e-listy będą wysyłane od 1 października. Poczta Polska stanie się operatorem cyfrowym i będzie odpowiedzialna za obsługę e-korespondencji. Wdroży także korespondencję hybrydową (automatyczny wydruk i kopertowanie listów wysyłanych elektronicznie), czyli opcję skierowaną do obywateli preferujących otrzymywanie korespondencji w formie papierowej.

- e-Doręczenia to skok w przód. W jego wyniku urzędy będą zobligowane do komunikowania się z obywatelami elektronicznie. Nie jest to tylko nowa usługa, ale instrument, który pomoże nam przyśpieszyć cyfryzację Polski. Cieszę się, że Poczta jest tu partnerem – powiedział Marek Zagórski, sekretarz stanu w KPRM.

Poczta rozpoczęła już działania, aby utworzyć pocztowy software house. Integracja kompetencji IT jest niezbędna do zapewnienia rozwoju cyfrowego, nie tylko dla e-doręczeń, ale także kilku strategicznych inicjatyw. Spółka IT w grupie Poczty Polskiej będzie odpowiedzialna za wytworzenie i rozwój oprogramowania wspierającego kluczowe procesy sprzedażowe i logistyczne. Wśród zaplanowanych inicjatyw są też innowacje w zakresie śledzenia przesyłek, rozwój usług opartych na profilu zaufanym oraz identyfikacji cyfrowej. Cyfrowa rewolucja będzie wymagać jeszcze większego zaangażowania w działania na rzecz cyberbezpieczeństwa. Planowane jest utworzenie SOC (Security Operations Center) dla całej Grupy Poczty Polskiej.

Nowoczesny operator logistyczny i kurierski

W tym roku Poczta wprowadzi nowy format usług kurierskich Pocztex. Klienci otrzymają uproszczoną, znacznie bardziej dopasowaną do ich potrzeb ofertę, w nowym standardzie. Działania w zakresie nowego Pocztexu już się rozpoczęły. Pocztowcy intensywnie pracują nad logistyką, aby wszystkie przesyłki kurierskie doręczać zgodnie z oczekiwaniami sklepów internetowych i ich klientów (D+1) już następnego dnia, a więc w  standardzie, który obecnie zapewnia usługa Pocztex Ekspres 24.  

Strategia zakłada także: rozwijanie przewag konkurencyjnych związanych z multikanałowością obsługi klientów, budowanie preferencyjnych relacji z kluczowymi graczami rynku eCommerce (np. platformy zakupowe) oraz uruchomienie własnej platformy eCommerce. Zgodnie z decyzją podjętą w ubiegłym roku, w 2021 Poczta będzie dysponowała dodatkowymi 500 automatami paczkowymi, a w roku 2022 ich liczba wzrośnie do 2 000.  Zwiększy się także liczba posiadanej już sieci punktów odbioru z obecnych 13 400 do 20 000.

Automatyzacja Poczty już trwa i obecnie ulega znacznej intensyfikacji. Liczba sorterów paczkowych podwoi się w dotychczasowych sortowniach. W  Spółce trwają przygotowania dokumentacji projektowej, niezbędnej do rozpoczęcia procedury przetargowej dotyczącej wyboru dostawcy trzech sorterów. Zakupy ruszą w drugim kwartale 2021. Nowoczesne maszyny sortujące będą efektywniej obsługiwały paczki w sortowni we Wrocławiu, Lublinie i Lisim Ogonie pod Bydgoszczą.

Operator Pocztowy planuje dalszy rozwój usług logistycznych. Do obecnie realizowanych przesyłek paletowych krajowych i międzynarodowych dołączą przewozy całopojazdowe, cargo lotnicze i oceaniczne. Rosnąca liczba obsługiwanych paczek i przesyłek paletowych wymaga także nowych powierzchni hal. Jedna z pierwszych, nowych sortowni powstanie w Warszawie. Zostanie ona wyposażona w nowo zakupioną, czwartą  maszynę sortującą. Budowę kolejnych sortowni zaplanowano w: Łodzi, Szczecinie, Olsztynie, Białymstoku i Rzeszowie. 

Poczta Polska będzie poszukiwać także nowych rozwiązań i technologii, które zautomatyzują procesy oraz pozytywnie wpłyną na jakość usług dla klientów. Planowane są prace m.in. nad usprawnieniem obsługi klienta w formie autonomicznej placówki, wykorzystania robotów w procesach logistycznych oraz dronów doręczających przesyłki.

Zielona i partnerska Poczta

Poczucie społecznej odpowiedzialności jest wpisane w DNA Poczty Polskiej. Rozwojowi usług będzie towarzyszyć idea zrównoważonego rozwoju i dbałość o ekologię. Istotne inicjatywy w tym obszarze  dotyczą m.in. rozwoju floty elektrycznych samochodów oraz stacji ich ładowania. W planach jest budowa magazynu energii i jego podłączenie do instalacji fotowoltaicznej, co pozwoli na ładowanie i późniejsze przekazywanie magazynowej energii samochodom elektrycznym Poczty Polskiej. Połączenie systemu elektrycznego (fotowoltaika i stacje ładowania) z systemem transportowym Spółki mogą stanowić innowację procesową i technologiczną. Celem jest zmniejszenie emisji CO2 przez flotę i infrastrukturę i niższe koszty funkcjonowania firmy.

- Wdrożenie elektromobilności w Poczcie Polskiej może sprawić, że przesyłki dostarczane elektrycznymi samochodami mogą być doręczane szybciej. Przypomnijmy, że samochody elektryczne mogą poruszać się buspasami – powiedział Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska.

Realizacja planów Poczty Polskiej będzie wymagała pozyskiwania środków na badania, rozwój, inwestycje proekologiczne, a także kooperacji z wieloma instytucjami, m.in. z Ministerstwem Klimatu i NCBR. Rozbudowa sieci logistycznej odbędzie się przy współpracy m.in. z Centralnym Portem Komunikacyjnym, zaś szanse rozwoju usług finansowo-ubezpieczeniowych mogą się wiązać ze ściślejszą współpracą z innymi spółkami Skarbu Państwa.

Planowane wydatki na inwestycje, przede wszystkim na logistykę i cyfryzację, to kwota 1,2 mld złotych w ciągu 3 lat. Finansowanie inwestycji w dużej mierze będzie uzależnione od sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią,  Poczta Polska planuje część wydatków sfinansować ze środków własnych, ale istotne będzie także pozyskanie finansowania ze źródeł zewnętrznych.

 


Forum MAP to przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń. W Ministerstwie Aktywów Państwowych poruszamy najważniejsze tematy gospodarcze w formie eksperckich debat. #ForumMAP jest miejscem, gdzie przedstawiciele spółek Skarbu Państwa prezentują działania oraz plany. To także forum wymiany doświadczeń w obszarze synergii spółek Skarbu Państwa, których celem jest maksymalne wykorzystanie zasobów publicznych. Synergia to istotny element patriotyzmu gospodarczego, będącego jednym z ważnych przejawów rozwoju dojrzałych gospodarek.

Wideo

Zdjęcia (3)