W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zapraszamy do konsultacji rozporządzenia do ustawy obniżającej rachunki za energię elektryczną

05.07.2019

Ministerstwo Energii rozpoczyna proces konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych zaktualizowanej wersji projektu rozporządzenia w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia (wersja z 4 lipca 2019 r.) Konsultacje potrwają do 10 lipca br.

Plansza Prace Legislacyjne

Konieczność aktualizacji projektu rozporządzenia jest związana z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 2019 poz. 1210), które zróżnicowały działanie mechanizmu stabilizacji cen energii w 2019 r. w zależności od półrocza. Dodatkowo nowe przepisy nałożyły na Ministra Energii obowiązek wydania rozporządzenia w ciągu 21 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. do 20 lipca br.

Głównym celem rozporządzenia jest określenie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny oraz rekompensaty finansowej, w tym średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym, pozostałych kosztów jednostkowych przedsiębiorstw energetycznych oraz sposobu wyznaczania obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorców końcowych (cen odniesienia).

Uwagi należy przesyłać na załączonym formularzu do dnia 10 lipca 2019 r., również w wersji edytowalnej na adres e-mail cenypradu@me.gov.pl.

Materiały

Projekt rozporządzenia na stronie Rządowego Centrum Legislacji
Formularz zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia
formularz​_uwagi​_rozporzadzenie.doc 0.04MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
05.07.2019 09:48 Radosław Dubisz
Pierwsza publikacja:
05.07.2019 09:48 Radosław Dubisz