W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Bałkany Zachodnie

Bałkany Zachodnie to przyjęte w Unii Europejskiej określenie dla sześciu krajów Europy Południowo-Wschodniej, objętych polityką rozszerzenia UE: Republiki Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Republiki Kosowa, Republiki Macedonii Północnej i Republiki Serbii.

Polska popiera politykę rozszerzenia Unii Europejskiej – na proces rozszerzenia patrzymy z perspektywy strategicznej. Jest to kwestia bezpieczeństwa i stabilizacji całego kontynentu. Niestabilność we wschodnim i południowym sąsiedztwie UE powoduje, że Unia, państwa członkowskie i kraje objęte polityką rozszerzenia muszą współpracować, żeby stawić czoło takim wyzwaniom jak np. nielegalna migracja, przestępczość zorganizowana, zagrożenia hybrydowe, wpływy aktorów zewnętrznych. Podkreślenia wymaga fakt, że Albania od 2009 r., Czarnogóra od 2017 r., a Macedonia Północna od 2020 r. są członkami NATO. Ma to duże znaczenie geostrategiczne w basenie Morza Śródziemnego.   

Polskie poparcie dla rozszerzenia jest warunkowane postępami państw Bałkanów Zachodnich w procesie reform. Uważamy jednocześnie, że proces integracji europejskiej jest najlepszym narzędziem zmiany – bodźcem do wprowadzania reform i rozwoju gospodarczego w regionie.

Spośród państw Bałkanów Zachodnich negocjacje akcesyjne z UE rozpoczęły Czarnogóra i Serbia. Decyzję dotyczącą rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych przez Albanię i Macedonię Północną Rada UE podjęła w marcu 2020 r. Aktualnie trwają dyskusje nad uzgodnieniem ram negocjacyjnych dla obu państw.

Polska wspiera kandydatów i potencjalnych kandydatów na dwóch poziomach – politycznym i technicznym. Chcemy dzielić się naszym sukcesem transformacyjnym i doświadczeniem z niejednokrotnie trudnego procesu reform. 

Jesteśmy aktywnym członkiem tzw. Grupy Tallińskiej – nieformalnej grupy państw członkowskich, które wspierają proces rozszerzenia, walcząc o utrzymanie dynamiki otwierania kolejnych rozdziałów czy jak najbardziej „pro-rozszerzeniowe” stanowisko UE.

Nasze zaangażowanie w regionie stale rośnie, czego przykładem jest chociażby przewodnictwo w Procesie Berlińskim, które Polska sprawowała w 2019 r. i podczas którego zorganizowała Szczyt Bałkanów Zachodnich w Poznaniu.  

Społeczności lokalne Bałkanów Zachodnich RP wspiera w ramach pomocy rozwojowej za pośrednictwem projektów placówek z zakresu pomocy rozwojowej, dzięki którym korzystający z pomocy mogą np. zakupić sprzęt medyczny albo wyremontować szkołę.      

Ramą dla działań wszystkich resortów są Wytyczne polityki Rzeczypospolitej Polskiej wobec Bałkanów Zachodnich przyjęte przez Komitet do Spraw Europejskich w 2014 r.