W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Bałkany Zachodnie

Bałkany Zachodnie to przyjęte w Unii Europejskiej określenie dla sześciu krajów Europy Południowo-Wschodniej, objętych polityką rozszerzenia UE: Republiki Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Republiki Kosowa, Republiki Macedonii Północnej i Republiki Serbii.

Polska popiera politykę rozszerzenia Unii Europejskiej – na proces rozszerzenia patrzymy z perspektywy strategicznej. Jest to kwestia bezpieczeństwa i stabilizacji całego kontynentu. Niestabilność we wschodnim i południowym sąsiedztwie UE powoduje, że UE, państwa członkowskie i kraje objęte polityką rozszerzenia muszą współpracować, żeby stawić czoło takim wyzwaniom jak np. nielegalna migracja, przestępczość zorganizowana, zagrożenia hybrydowe, wpływy aktorów zewnętrznych. Podkreślenia wymaga fakt, że Albania od 2009 r., a Czarnogóra od 2017 r. są członkami NATO. Ma to duże znaczenie geostrategiczne w basenie Morza Śródziemnego.   

Polskie poparcie dla rozszerzenia jest warunkowane postępami państw Bałkanów Zachodnich w procesie reform. Jednak uważamy, że proces integracji europejskiej jest najlepszym narzędziem zmiany – bodźcem do wprowadzania reform i rozwoju gospodarczego w regionie.

Spośród państw Bałkanów Zachodnich negocjacje akcesyjne z UE rozpoczęły Czarnogóra i Serbia.

Polska wspiera kandydatów i potencjalnych kandydatów na dwóch poziomach – politycznym i technicznym. Chcemy dzielić się naszym sukcesem transformacyjnym i doświadczeniem z niejednokrotnie trudnego procesu reform. 

Jesteśmy aktywnym członkiem tzw. „grupy przyjaciół rozszerzenia” – nieformalnej grupy państw członkowskich, które wspierają proces rozszerzenia, walcząc o utrzymanie dynamiki otwierania kolejnych rozdziałów czy jak najbardziej „pro-rozszerzeniowe” stanowiska UE.

Nasze zaangażowanie w regionie stale rośnie – przykładem są częste spotkania Ministra Spraw Zagranicznych z odpowiednikami z państw Bałkanów Zachodnich (w 2018 r. trzy wizyty dwustronne, udział w szczycie Bałkanów Zachodnich w Londynie, liczne rozmowy na marginesie spotkań wielostronnych). Podczas dyskusji zawsze, poza dwustronną, poruszana jest tematyka procesu akcesyjnego i konkretne inicjatywy, które wspierają postępy integracji.          

Społeczności lokalne Bałkanów Zachodnich RP wspiera w ramach pomocy rozwojowej za pośrednictwem małych grantów, dzięki którym korzystający z pomocy mogą np. zakupić sprzęt medyczny albo wyremontować szkołę.      

Ramą dla działań wszystkich resortów są Wytyczne polityki Rzeczypospolitej Polskiej wobec Bałkanów Zachodnich przyjęte przez Komitet do Spraw Europejskich w 2014 r.