W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Egzaminy resortowe z języków obcych

Uprzejmie informujemy, że Akademia Dyplomatyczna MSZ organizuje sesję egzaminów resortowych w ramach konkursu na aplikację dyplomatyczno- konsularną z języków: ANGIELSKIEGO, HISZPAŃSKIEGO, ROSYJSKIEGO, FRANCUSKIEGO, NIEMIECKIEGO i innych języków  (w przypadku zgłoszeń co najmniej czterech osób), która odbędzie się w dniach: 21-22 kwietnia 2020 r. (egzaminy pisemne) oraz 11-13 maja 2020 r. (egzaminy ustne).

W związku z wprowadzonym stanem epidemii egzaminy resortowe nie odbędą się we wcześniej wyznaczonym terminie.

Egzaminy resortowe są przeprowadzone według zasad określonych w Zarządzeniu nr 20 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie egzaminów z języków obcych w MSZ.

Zgodnie z ww. zarządzeniem:

§ 8.  1. Do egzaminu resortowego mogą przystąpić członkowie służby zagranicznej oraz członkowie ich rodzin.

2. Za zgodą dyrektora komórki organizacyjnej do spraw szkoleń do egzaminu resortowego mogą przystąpić inne osoby, niż wymienione w ust. 1.

Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2020 r. w formie elektronicznej na formularzu zgłoszeniowym na adres egzaminy.resortowe@msz.gov.pl.

Koszt egzaminu wynosi:

  • 200,- złotych (dwieście złotych) dla osób spoza resortu przygotowujących się do wyjazduna placówki oraz pozostających w rezerwie konsularnej i administracyjno-finansowej, 
  • 400,- złotych (czterysta złotych) dla osób spoza resortu.

Nr konta, na które należy wnieść opłatę egzaminacyjną oraz pozostałe szczegóły dotyczące egzaminu zostaną przesłane mailem do osób zakwalifikowanych na egzamin po 8 kwietnia 2020 r.

Wszystkie zapytania proszę kierować drogą mailową na adres egzaminy.resortowe@msz.gov.pl.

Materiały

Formularz zgłoszeniowy dla osób spoza MSZ
zgloszenie​_spoza​_MSZ.doc 0.03MB