W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Paszporty

Konsul wydaje obywatelom polskim przebywającym za granicą dwa rodzaje dokumentów paszportowych: paszporty i paszporty tymczasowe.

Paszport lub paszport tymczasowy wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej, złożony osobiście, po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu należnej opłaty. Wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego osobie małoletniej następuje na wniosek rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów albo jednego z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów za zgodą drugiego z rodziców lub opiekunów. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców albo opiekunów co do wyrażenia zgody na wydanie małoletniemu paszportu lub paszportu tymczasowego lub w przypadku niemożności uzyskania takiej zgody od drugiego z rodziców lub opiekunów – sąd może wydać orzeczenie zastępujące tę zgodę. W przypadku pozbawienia jednego z rodziców władzy rodzicielskiej albo jej ograniczenia orzeczeniem sądu wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego osobie małoletniej składa rodzic posiadający władzę rodzicielską. 

 

Paszport jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania, natomiast paszport wydany osobie, która nie ukończyła 13 lat jest ważny 5 lat od daty jego wydania. Paszport zawiera dane biometryczne, czyli wizerunek twarzy i odciski palców jego posiadacza  umieszczone w paszporcie w formie elektronicznej. 

 

Paszport tymczasowy, wydawany tylko w określonych przypadkach, jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania. W paszportach tymczasowych nie zamieszcza się danych biometrycznych.

 

Pamiętaj, by z odpowiednim wyprzedzeniem złożyć wniosek o nowy paszport, zwłaszcza, jeżeli planujesz podróż za granicę. Na obszarze Unii Europejskiej można przemieszczać się  zarówno na podstawie dokumentu paszportowego, jak i dowodu osobistego. Podróżując poza terytorium Unii Europejskiej obywatel polski powinien legitymować się ważnym paszportem lub paszportem tymczasowym.

 

O wymianę dokumentu przed upływem jego ważności należy wystąpić w przypadku zmiany danych w nim zawartych (np. zmiany nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa).

 

Zgłoszenie o utracie dokumentu paszportowego za granicą przyjmuje konsul. Zagubienie, kradzież lub zniszczenie paszportu lub paszportu tymczasowego podczas pobytu za granicą należy zgłosić u konsula właściwego dla miejsca pobytu osoby, która utraciła ten dokument. Konsul przyjmując zgłoszenie utraty lub zniszczenia paszportu lub paszportu tymczasowego może jednocześnie przyjąć wniosek o nowy paszport lub paszport tymczasowy. Należy pamiętać, że nie można posługiwać się dokumentem paszportowym zgłoszonym wcześniej jako utracony, w przypadku, gdy dokument ten zostanie odnaleziony. Dokument taki należy zwrócić konsulowi, któremu zgłoszono utratę jego utratę.

 

Planując podróż do innego kraju, sprawdź, jak długi okres ważności paszportu jest wymagany, by przekroczyć granicę danego państwa i czy od obywateli polskich wymagane jest posiadanie wizy. Podstawowe informacje dostępne są w poradniku „Polak za granicą”, jednak godny polecenia jest również bezpośredni kontakt z konsulatem kraju, do którego podróżujemy.

 

Jeśli chcesz złożyć wniosek o paszport, zarejestruj się w systemie E-KONSULAT!