W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Polityka wschodnia

"Polityka wschodnia należy do najważniejszych wymiarów polityki zagranicznej Rzeczypospolitej. (...) W interesie Polski leży, by narody jej wschodniego sąsiedztwa cieszyły się niepodległością i bezpieczeństwem, by (...) respektowano ich prawo do suwerennego wyboru drogi rozwoju, ustroju politycznego i sojuszy. Te z nich, które zdecydują o swej opcji proeuropejskiej i prozachodniej, mogą liczyć na wytrwałą pomoc Polski na rzecz realizacji obranego przez nie celu" – Minister Jacek Czaputowicz.

Polska położona jest w newralgicznym miejscu – na styku między krajami Europy Zachodniej a obszarem Europy Wschodniej. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i NATO, które są obliczem instytucjonalnym krajów Zachodu, a jednocześnie łączą nas ze Wschodem szczególne więzi, ze względu na wspólną historię autorytarnego reżimu komunistycznego. Położenie to stwarza unikalną szansę wzmocnienia pozycji międzynarodowej naszego kraju.

Popieramy suwerenność krajów Wschodu i jesteśmy gotowi służyć im naszym doświadczeniem transformacji ustrojowej. Naszym zdaniem głębokie reformy i modernizacja nawiązująca do europejskiego modelu rozwoju są najlepszym sposobem długotrwałej stabilizacji obszaru byłego ZSRR. Dlatego też wspieranie proeuropejskich i transatlantyckich nurtów w tych krajach zajmuje tak ważne miejsce w naszej polityce zagranicznej. Jednym z wyrazów wsparcia Polski dla reform obszaru postsowieckiego jest aktywność Polski w inicjatywie Partnerstwa Wschodniego. Utrzymujemy również aktywne kontakty z Polonią, która żyje na tych obszarach.

Dużym wyzwaniem jest dla nas spadek przewidywalności i stabilności niektórych państw postsowieckich, który obserwujemy w ostatnich latach. Procesy te są wynikiem m.in. destabilizującego wpływu Federacji Rosyjskiej, jej agresji zbrojnej i działań hybrydowych, jak np. dezinformacja. Wojny w Gruzji i na Ukrainie, nielegalna aneksja Krymu, wspieranie separatyzmu w Donbasie, Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji czy próby ingerencji w demokratyczne wybory i referenda w Europie i Ameryce – to tylko niektóre przykłady niepokojących działań władz Kremla. Naszą odpowiedzią jest konsekwentne wsparcie dla prowadzenia spójnej unijnej i transatlantyckiej polityki wobec Rosji.

Jednocześnie deklarujemy gotowość do dialogu z Rosją w obszarach takich jak współpraca międzyludzka, kulturalna, wymiana studencka, współpraca gospodarcza. Wspieramy rosyjskie społeczeństwo obywatelskie i protestujemy przeciw łamaniu praw człowieka.

Wspólna historia, zbliżone tradycje i pokrewna kultura wiążą nas z Ukrainą i Białorusią. Współpraca polsko-ukraińska jest bardzo intensywna i odbywa się na wszystkich szczeblach – od centralnego aż do powiatów i gmin. Niezwykle ożywiona jest działalność polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych, wymiana naukowa i kulturalna. Polska, również w ramach Unii Europejskiej, wychodzi z szeregiem inicjatyw mających na celu zaangażowanie Białorusi we współpracę z krajami regionu oraz UE. Cechą charakterystyczną polsko-białoruskiej współpracy gospodarczej jest wysokie zaangażowanie we współpracę z Białorusią małych i średnich przedsiębiorstw.

Staramy się także zacieśniać współpracę z Mołdawią – udzielamy jej pomocy w reformowaniu struktur administracyjnych oraz gospodarki i wspieramy w dążeniu do integracji z Unią Europejską. Nieodmiennie szukamy dróg nowej współpracy z krajami Kaukazu Południowego – Gruzją, Armenią i Azerbejdżanem. Aktywnie działamy też na obszarze Azji Środkowej. Kazachstan, z uwagi na pozycję lidera w Azji Centralnej, wysoki potencjał gospodarczy oraz rosnące znaczenie na arenie międzynarodowej, jest głównym partnerem Polski w regionie.