W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Polska w NATO

Od niemal 70 lat NATO pozostaje najważniejszym filarem bezpieczeństwa europejskiego, zapewniając niezbędny łącznik pomiędzy Europą i Ameryką Północną w sferze polityczno-obronnej. Dzięki kolejnym falom rozszerzenia członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego jest dziś 29 krajów, a dalsze czynnie zabiegają o przystąpienie do Organizacji.

Dzięki stale rozwijanemu potencjałowi wojskowemu oraz elastyczności strukturalnej Sojusz skutecznie dostosowuje swoje zasoby i sposoby działania do zmieniających się wyzwań dla bezpieczeństwa swoich członków.

Zgodnie z aktualną Koncepcją Strategiczną Sojusz realizuje trzy podstawowe misje:

  • obrona zbiorowa wynikająca z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego, obejmująca również skuteczne odstraszanie; 
  • zarządzanie kryzysowe mające reagować na pełne spektrum wyzwań w oparciu o unikatowy zestaw politycznych i wojskowych zdolności;
  • bezpieczeństwo kooperatywne poprzez sieć aktywnych partnerstw z państwami spoza Sojuszu oraz wkład na rzecz kontroli zbrojeń, nieproliferacji i rozbrojenia.

W ostatnim okresie szczególnego znaczenia na agendzie NATO nabierają kwestie obrony przed zagrożeniami hybrydowymi, bezpieczeństwo cybernetyczne, czy też bezpieczeństwo energetyczne.

Dla Polski kluczowe znaczenie ma potencjał skutecznego odstraszania oraz zdolności wojskowe Sojuszu gwarantujące realizację zadań zbiorowej obrony w obliczu destabilizacji płynącej z południa, ale szczególnie wobec narastających na wschodzie zagrożeń militarnych oraz coraz bardziej istotnych zagrożeń hybrydowych. Właściwą odpowiedzią na te wyzwania jest podniesienie sprawności sojuszniczej struktury dowodzenia oraz uruchomione w ostatnim okresie znaczące wzmocnienie wschodniej flanki – m.in. poprzez implementację decyzji szczytu NATO w Warszawie w 2016 r. w formie wzmocnionej wysuniętej obecności (enhanced forward presence – eFP).

Polska angażuje się jednocześnie w działania sojusznicze poza obszarem traktatowym, mające na celu zapobieganie, reagowanie kryzysowe i odbudowę pokonfliktową. Od przystąpienia do NATO wzięliśmy udział praktycznie we wszystkich operacjach sojuszniczych, a polskie kontyngenty w przełomowych dla stabilności regionalnej misjach KFOR i ISAF należały do najliczniejszych. Jesteśmy aktywni tam, gdzie wymaga tego bezpieczeństwo sojusznicze – na południu, w Afganistanie i Iraku, czy na wschodzie, regularnie patrolując przestrzeń powietrzną Krajów Bałtyckich w ramach misji Air Policing i uczestnicząc w ramach eFP w składzie grupy bojowej na Łotwie.

Aktywne budowanie stabilności politycznej i gospodarczej w otoczeniu Sojuszu poprzez sieć powiązań partnerskich i ukierunkowane programy pomocowe stanowi w znacznym stopniu o skuteczności Sojuszu w wymiarze regionalnym i globalnym. Polska należy do grupy sojuszników najsilniej zaangażowanych w promowanie reform w takich krajach partnerskich jak Gruzja, Ukraina i Mołdawia, jest też orędownikiem stałego pogłębiania współpracy ze Szwecją i Finlandią. Uważamy, że Sojusz powinien pozostać otwarty na członkostwo krajów zdolnych spełnić ustalone kryteria i aktywnie wspierać aspirantów w ich reformach. Kluczowe jest też zacieśnienie współpracy z UE, szczególnie w walce z zagrożeniami hybrydowymi.

Członkostwo w NATO oznacza też dla Polski stałe wzmacnianie własnych zdolności obronnych. Jako kraj spełniający kryterium wydawania 2% PKB na obronność, Polska stale podnosi jakość swoich sił zbrojnych  oraz wnosi znaczący wkład w realizację sojuszniczych zadań w zakresie zbiorowej obrony i reagowania kryzysowego bez względu na kierunek i charakter zagrożeń. Ma to również swój wyraz w lokalizacji następujących struktur NATO na terenie naszego kraju: Wielonarodowy Korpus Północ-Wschód w Szczecinie, Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy, Dowództwo 3 Batalionu Łączności NATO w Bydgoszczy, Centrum Eksperckie Policji Wojskowej NATO w Bydgoszczy, Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO w Krakowie, Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód w Elblągu.