W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Bezpieczeństwo globalne

W XXI w. obok tradycyjnych, niezmiennie aktualnych zagrożeń i konfliktów zbrojnych, coraz większego znaczenia nabierają nowe wyzwania, takie jak terroryzm o zasięgu regionalnym i globalnym, cyberbezpieczeństwo czy masowe ruchy migracyjne. Aby sprostać całemu spektrum wyzwań, zwłaszcza w najbliższym sąsiedztwie Polski, niezbędne jest ścisłe współdziałanie pomiędzy państwami na forum organizacji regionalnych i globalnych, doskonalenie istniejących i zastosowanie nowych instrumentów, w tym prawnych, oraz współpraca z sektorem prywatnym i organizacji pozarządowych.

Polska jest zaangażowanym członkiem wspólnoty międzynarodowej i działa aktywnie oraz wielokierunkowo na rzecz poprawy bezpieczeństwa globalnego. Polacy od kilkudziesięciu lat biorą udział w różnych misjach pokojowych i rozjemczych – głównie pod flagą ONZ, a od momentu uzyskania członkostwa NATO i Unii Europejskiej również w misjach i operacjach tych organizacji. Włączając misje OBWE, w zależności od potrzeb i możliwości, w różnego rodzaju działania poza granicami kraju na rzecz pokoju, odbudowy i rozwoju jednocześnie zaangażowanych jest od kilkuset do kilku tysięcy polskich żołnierzy i ekspertów cywilnych.

Dostrzegając szczególne zagrożenie dla całych regionów oraz demokratycznych społeczeństw płynące z terroryzmu, Polska zaangażowana jest w działania Globalnej Koalicji ds. Walki z Daesh, zarówno poprzez obecność wojskową, jak też pomoc humanitarną i rozwojową. Wynika to z przekonania, że skuteczne działania muszą być podejmowane w miejscach sprzyjających dojrzewaniu ideologii terroryzmu i obejmować oddziaływanie na ekonomiczne i społeczne jej przyczyny.

Tradycyjnie Polska przywiązuje należną wagę do przestrzegania i realizowania norm wynikających z międzynarodowych porozumień z zakresu kontroli zbrojeń i rozbrojenia, w tym odnoszących się do broni masowego rażenia (BMR). Rozprzestrzenianie BMR pozostaje istotnym wyzwaniem dla bezpieczeństwa w wymiarze nie tylko globalnym czy regionalnym, ale także w aspekcie zagrożeń terrorystycznych. Polska należy do awangardy krajów zaangażowanych w działania nieproliferacyjne. Bierze udział w pracach Proliferation Security Initiative (PSI) – Inicjatywy Krakowskiej, która promuje zasady nierozprzestrzeniania BMR, jednocześnie zwiększając przygotowanie, wyszkolenie i międzynarodową współpracę służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Ponadto, jako jeden z liderów procesu przeglądowego Konwencji o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej (NPT), aktywnie działa na rzecz wzmocnienia tego Traktatu. Od wielu lat Polska przedstawia Zgromadzeniu Ogólnemu Narodów Zjednoczonych projekt rezolucji w sprawie wdrożenia konwencji o zakazie broni chemicznej. Zachowanie integralności jej zasad zyskuje na znaczeniu w obliczu ostatnich przypadków użycia broni chemicznej wobec ludności cywilnej i wybranych osób.

Ze względu na skalę zagrożeń i potencjalne skutki dla funkcjonowania wielu wymiarów państw i społeczeństw, problematyka cyberbezpieczeństwa nabiera szybko znaczenia globalnego i staje się nieodłączną częścią relacji międzynarodowych. Polska wspiera na arenie międzynarodowej działania na rzecz opracowania i wdrożenia norm odpowiedzialnego zachowania się państw w cyberprzestrzeni, stosowania w niej istniejących zasad prawa międzynarodowego oraz wypracowania środków budowy zaufania między państwami. Kładziemy nacisk na rozwój zdolności oraz koordynację działań w ramach NATO i UE w zakresie cyberbezpieczeństwa i cyberobrony.

Jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018–2020 Polska realizuje program ukierunkowany m.in. na poszanowanie zasad prawa międzynarodowego (ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego prawa humanitarnego) oraz zapobieganie konfliktom i rozwiązywanie sporów międzynarodowych przy pomocy mediacji. Pragniemy tym samym wzmocnić podstawy międzynarodowego systemu bezpieczeństwa i poprawić jego skuteczność w starciu z tradycyjnymi i nowymi wyzwaniami.