W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Złóż petycję

 

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji w Ministerstwie Energii odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Komórką koordynującą rozpatrywanie petycji w Ministerstwie Energii jest Departament Kontroli i Audytu.

Petycje kierowane do Ministra Energii można nadsyłać:

  • pisemnie na adres:

Ministerstwo Energii
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

  • faksem pod numer: +48 22 695 81 96;
  • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznejePUAP;
  • pocztą elektroniczną na adres: me@me.gov.pl;
  • w Punkcie Podawczym Ministerstwa Energii - wejście od ul. Wspólnej 6, Warszawa, w poniedziałki - w godzinach od 8:15 do 18:00 oraz we wtorki, środy, czwartki i piątki - w godzinach od 8:15 do 16:15;

Ważne!
Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Petycja powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów należy wskazać reprezentującą ją osobę;
  2. jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, którą należy dołączyć do petycji;
  3. oznaczenie adresata petycji;
  4. wskazanie przedmiotu petycji.

Petycję niezawierającą imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Energii przez wejście od ul. Wspólnej 6. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się na dziedzińcu budynku Ministerstwa Energii, wjazd od ul. Żurawiej.

 

Petycje rozpatrywane w Ministerstwie Energii 

Materiały

klauzula​_inormacyjna​_petycje
Klauzula​_informacyjna​_petycje.docx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.11.2018 16:06 Dominika Kalinowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jan Sztajner
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Złóż petycję 1.0 24.06.2019 12:30 Ilona Bartkowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP