Żłóż wniosek lub skargę

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Ministerstwie Energii odbywa się zgodnie z przepisami

Do przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Energii wyznaczono Departament Kontroli i Audytu.

Skargi i wnioski do Ministerstwa Energii można składać na kilka sposobów

  • pisemnie na adres:

            Ministerstwo Energii
            ul. Krucza 36/Wspólna 6
            00-522 Warszawa

  • faksem na numer: +48 22 695 81 96
  • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP
  • pocztą elektroniczną na adres: me@me.gov.pl;
  • osobiście w Ministerstwie Energii – wejście od ul. Wspólnej 6, Warszawa, we wtorki - w godzinach od 11:00 do 18:00, w poniedziałki i środy - w godzinach od 13:00 do 15:00 oraz w czwartki i piątki - w godzinach od 9:00 do 11:00.
  • bądź też w Punkcie Podawczym Ministerstwa Energii - wejście od ul. Wspólnej 6, Warszawa, w poniedziałki - w godzinach od 8:15 do 18:00 oraz we wtorki, środy, czwartki i piątki - w godzinach od 8:15 do 16:15.

Skargi i wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Informacja dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Dyrektora Generalnego - członka Kierownictwa Ministerstwa Energii

W Ministerstwie Energii  obywateli w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor Generalny Ministerstwa Energii w poniedziałki w godzinach od 16:15 do 17:30, w siedzibie Ministerstwa Energii w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6.

Pracownicy Departamentu Kontroli i Audytu przyjmują zgłoszenia w sprawie przyjęcia przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Energii obywateli w sprawach skarg i wniosków telefonicznie pod numerem: +48 22 695 83 30 i +48 22 695 83 32 lub osobiście w siedzibie Ministerstwa Energii w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólna 6 w godzinach od 9:00 do 15:00.

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Energii przez wejście od ul. Wspólnej 6. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się na dziedzińcu budynku Ministerstwa Energii, wjazd od ul. Żurawiej.

 

 

docx Klauzula_informacyjna_dot_przetwrzania_danych_osobowych_-_skargi_i_wnioski.docx

0.01MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 23.11.2018 16:09
Osoba publikująca: Dominika Kalinowska
Zmodyfikowano: 23.11.2018 16:09
Osoba modyfikująca: Dominika Kalinowska