W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

INFORMACJE OGÓLNE O FINANSOWANIU PROJEKTU

Projekt pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” – informacje o finansowaniu

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowiska 2014-2020”

Poddziałanie 1.3.1: „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”

Beneficjent: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wdrażaniem projektu zajmuje się Departament Funduszy i Spraw Europejskich we współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej.

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Instytucja Wdrażająca: Narodowy Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Koszty całkowite: 565,1 mln PLN

Dofinansowanie ze środków UE (100% wydatków kwalifikowalnych w projekcie): 481,4 mln PLN

Wkład krajowy (wydatki niekwalifikowalne w projekcie): 83,7 mln PLN

Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło 22.12.2016 roku, pomiędzy MKiDN (Beneficjentem) a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) - Instytucją Wdrażającą. Zmiany do umowy o dofinansowanie wprowadzono kolejno 12.05.2017 r. (Aneks r 1 do Umowy o dofinansowanie) oraz 27.12.2018 r. (Aneks nr 2 do Umowy o dofinansowanie), 31.12.2019 r.  (Aneks nr 3 do Umowy o dofinansowanie), 23.12.2020 r. (aneks 4 do umowy o dofinansowanie).

{"register":{"columns":[]}}