W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje ogólne o finansowaniu projektu

Projekt pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” – informacje o finansowaniu:

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowiska 2014-2020”

Poddziałanie 1.3.1: „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”

Beneficjent: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wdrażaniem projektu zajmuje się Departament Funduszy i Spraw Europejskich we współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej (podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych).

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Instytucja Wdrażająca: Narodowy Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Koszty całkowite projektu: 603,87 mln PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 481,10 mln

Współfinansowanie z budżetu państwa: 41,74 mln PLN

Wkład krajowy (wydatki niekwalifikowalne w projekcie): 122,77 mln PLN

Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło 22.12.2016 roku, pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Beneficjent, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) - Instytucja Wdrażająca POIiŚ 2014. Zmiany do umowy o dofinansowanie wprowadzono kolejno w dniach: 12.05.2017 r. (Aneks r 1 do Umowy o dofinansowanie), 27.12.2018 r. (Aneks nr 2 do Umowy o dofinansowanie), 31.12.2019 r.  (Aneks nr 3 do Umowy o dofinansowanie), 23.12.2020 r. (aneks 4 do umowy o dofinansowanie), 09.08.2021 r. (Aneks nr 5 do umowy o dofinansowanie), 02.03.2022 r. (Aneks nr 6 do umowy o dofinansowanie), 22.06.2022 r. (Aneks nr 7 do umowy o dofinansowanie), 03.03.2023 r. (Aneks nr 8 do umowy o dofinansowanie).

{"register":{"columns":[]}}