W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

INFORMACJE OGÓLNE O FINANSOWANIU PROJEKTU

Projekt pt. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” – informacje o finansowaniu

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowiska 2014-2020”

Poddziałanie 1.3.1: „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”

Beneficjent: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wdrażaniem projektu zajmuje się Departament Funduszy i Spraw Europejskich
we współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej.

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Energii

Instytucja Wdrażająca: Narodowy Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Koszty całkowite: 501,4 mln PLN

Dofinansowanie ze środków UE (100% wydatków kwalifikowalnych w projekcie):  481,3 mln PLN

Wkład krajowy (wydatki niekwalifikowalne w projekcie): 20 mln PLN

Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło 22.12.2016 roku, pomiędzy MKiDN (Beneficjentem) a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) - Instytucją Wdrażającą, Zmiany do umowy
o dofinansowanie wprowadzono kolejno 12.05.2017 r. (Aneks r 1 do Umowy
o dofinansowanie) oraz 27.12.2018 r. (Aneks nr 2 do Umowy o dofinansowanie).