W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, fot. Danuta Matloch

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Planowany budżet Programu na lata 2021-2025 wynosi blisko 1,1 mld zł, w tym 635 mln zł z budżetu państwa.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

W NPRCz 2.0 na lata 2021-2025 wyróżniono cztery Priorytety:

Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych

W nowej perspektywie programu zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych pozostał kwestią kluczową. Dodatkowo, w ramach Priorytetu 1, możliwy jest zakup usług zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków. Ponadto elementem składowym działań ujętych w Priorytecie 1 jest rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek publicznych:

Operator Priorytetu - Biblioteka Narodowa

Wszystkie informacje na temat Priorytetu dostępne są na stronie Biblioteki Narodowej

Priorytet 2: Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych

W ramach Priorytetu 2 uprawnionymi wnioskodawcami są: samorządowe instytucje kultury, gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców, oraz gmina miejska do 100 tys. mieszkańców. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie budowy, przebudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji bibliotecznego obiektu budowlanego wraz z jego wyposażeniem.

Operator Priorytetu – Instytut Książki

Wszystkie informacje na temat Priorytetu dostępne są na stronie Instytutu Książki

Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych

Priorytet 3 skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz bibliotek pedagogicznych. Otrzymane środki, finansowe w ramach Priorytetu 3, będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

Operator Priorytetu – Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wszystkie informacje na temat Priorytetu można uzyskać w Departamencie Programów Nauczania i Podręczników MEiN - sekretariat.DPNP@mein.gov.pl

Priorytet 4: Program dotacyjny dla bibliotek oraz promocja czytelnictwa

Priorytet 4 skierowany jest do bibliotek publicznych, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska (w tym w miasta na prawach powiatu) do 100 tys. mieszkańców. Udzielone dofinansowania mają służyć realizacji projektów edukacyjno-animacyjnych. Istotnym elementem współpracy będzie podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek (związanych z rozpoznawaniem potrzeb lokalnych społeczności) oraz wzmacnianie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju czytelnictwa. Uzupełnieniem działań Priorytetu 4 będzie kampania społeczno-informacyjna realizowana w dwóch komplementarnych obszarach: promocyjno-informacyjnym oraz społeczno-wizerunkowym.

Operator Priorytetu – Narodowe Centrum Kultury

Wszystkie informacje na temat Priorytetu dostępne są na stronie Narodowego Centrum Kultury oraz na stronach: 

 

Materiały

Streszczenie z wdrażania NPRCz 2.0 za 2021 rok podawane do wiadomości publicznej
STRESZCZENIE​_Z​_WDRAŻANIA​_NPRCz​_2.docx 0.09MB
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 r.
MKiDN​_-​_Sprawozdanie​_NPRCz​_20​_za​_2021​_v28​_0422.pdf 1.08MB
STRESZCZENIE Z WDRAŻANIA NPRCz .2.0 ZA 2022 ROK PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ
STRESZCZENIE​_Z​_WDRAŻANIA​_NPRCz​_20.docx 0.05MB
Sprawozdanie z realizacji NPRCz 2.0 za 2022
Sprawozdanie​_z​_realizacji​_NPRCz​_20​_za​_2022.docx 0.85MB

Wyniki naborów

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 3 

Wykaz szkół artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, którym przyznano wsparcie finansowe w 2021 r. na całkowitą kwotę 83 400 złotych.

Lp.

Szkoła

Adres

Kwota w zł

 

1

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.
w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych w Bydgoszczy

ul. Szwalbego 1,
85-080 Bydgoszcz

12 000

 

2

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Łodzi

ul. Wrocławska 3/5,
91-052 Łódź

3 000

 

3

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 2,
85-066 Bydgoszcz

12 000

 

4

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu

ul. Jagiellońska 21-23,
41-902 Bytom

3 000

 

5

Liceum Sztuk Plastycznych
w Zespole Szkół Plastycznych
w Tarnowie

ul. S. Westwalewicza 6,
33-100 Tarnów

4 000

 

6

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Gdańsku

al. Legionów 3,
80-441 Gdańsk

4 000

 

7

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu

ul. Pereca 17,
22-400 Zamość

3 600

 

8

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
w Zespole Szkól Muzycznych
w Krośnie

ul. Paderewskiego 7,
38-400 Krosno

4 000

 

9

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna st. w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku

ul. Podleśna 2,
15-227 Białystok

4 000

 

10

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu

ul. Jezuicka 1,
37-500 Jarosław

12 000

 

11

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Zielonej Górze

ul. Dzika 6,
65-181 Zielona Góra

4 000

 

12

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Lublinie

ul. Muzyczna 10,
20-620 Lublin

9 800

 

13

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie

 

Os. Centrum E 2,

31-934 Kraków

 

 

8 000

 

{"register":{"columns":[]}}