W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

21 posiedzenie Wspólnego Komitetu Ministrów Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej (CEEPUS)

09.07.2019

W stolicy Chorwacji odbyło się 21 posiedzenie w ramach Programu Wymiany Uniwersyteckiej – CEEPUS, w którym uczestniczył również sekretarz stanu w MNiSW, Andrzej Stanisławek. Podstawowym celem programu jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich.

Zdjęcie zbiorowe uczestników spotkania.

Zarys historyczny

Idea stworzenia programu wymiany akademickiej krajów Europy Środkowej, przedstawiona przez stronę austriacką w 1992 roku, zyskała aprobatę Bułgarii, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier. Kraje te podpisały w 1993 r. Porozumienie w sprawie ustanowienia współpracy w dziedzinie edukacji i kształcenia w ramach Środkowoeuropejskiego programu studiów uniwersyteckich CEEPUS. Tym samym Polska stała się jednym z krajów-założycieli Programu.

Państwa, które wchodzą w skład Porozumienia CEEPUS III

Od 1 maja 2011 roku realizowane jest Porozumienie CEEPUS III, którego  sygnatariuszami jest 15 państw regionu tj.: Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia Północna, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Uniwersytet w Prisztinie (Kosowo).

Co oferuje Program CEEPUS?

Program CEEPUS to Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej, który umożliwia intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi będącymi Stronami Porozumienia.  W ramach programu CEEPUS III:

  • tworzone są sieci współpracy międzyuczelnianej przy udziale partnerów z co najmniej trzech krajów,
  • przyznawane są stypendia na staże krótkoterminowe, studia semestralne i praktyki,
  • prowadzone są seminaria doskonalące, kursy językowe, kursy specjalistyczne.

O stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS starać się mogą:

  • studenci,
  • studenci doktoranci,
  • pracownicy naukowi.

Korzyści dla Polski

Program CEEPUS jest dla MNiSW drugim co do wielkości wielostronnym programem współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego (po programie Erasmus+). W ramach programu Polska najczęściej współpracuje z Czechami, Węgrami, Austrią, Słowacją i Rumunią.

Około 300 polskich studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz ok. 350 nauczycieli akademickich uczestniczy co roku w różnych formach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Polacy najczęściej wyjeżdżają do Czech, na Słowację, do Chorwacji, Austrii i na Węgry.

Polska jest wiodącym uczestnikiem programu

W roku akademickim 2018/2019 150 polskich instytucji akademickich było zaangażowanych w sieci akademickie, co daje najwyższą liczbę zaangażowanych uczelni wśród wszystkich państw programu. Duże zaangażowanie polskich uczelni w sieci akademickie pokazuje, iż program umożliwia im kontynuowania współpracy, pielęgnowania nawiązanych kontaktów i prowadzenia wymiany z partnerami zagranicznymi, dzięki wsparciu w formie stypendiów przyznawanych osobom uczestniczącym w tej współpracy międzyuczelnianej. Program tym samym tworzy korzystne i stabilne warunki, pozwalające na bardziej intensywny rozwój współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego z krajami Europy Środkowej.

Program poprzez mobilność akademicką przyczynia się również do podniesienia poziomu i jakości kształcenia oraz badań naukowych prowadzonych w polskich szkołach wyższych, a także na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich i rozwój młodej kadry naukowej.

Roczny koszt udział w programie po stronie polskiej wynosi ok. 2 mln złotych, środki są przekazywane przez MNiSW do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. NAWA realizuje program CEEPUS jako zadanie zlecone MNiSW.

Zdjęcia (2)