Biuletyn

Najważniejsze informacje z każdego tygodnia można otrzymywać w cotygodniowym biuletynie informacyjnym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W newsletterze zamieszczane są aktualności, informacje o konkursach i rekrutacjach, a także ich rozstrzygnięcia.

Navigation Menu

Metrics