W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Konsultacje

Informacje o inicjatywach Ministerstwa i możliwości przedstawienia stanowiska

Przygotowując polityki i projekty aktów prawnych staramy się zasięgać opinii środowiska naukowego i akademickiego oraz organizacji i stowarzyszeń zainteresowanych sprawami nauki i szkolnictwa wyższego. W organizacji prac inspiruje nas Kodeks Konsultacji opracowany przez ekspertów społecznych i przedstawicieli administracji, który prostym językiem opisuje najważniejsze reguły konsultacji i praktyczne wskazówki do ich stosowania (Siedem Zasad Konsultacji).

Na tej stronie można znaleźć informacje o podejmowanych inicjatywach, o tym, gdzie szukać projektów i w jaki sposób można przedstawić stanowisko.


Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016–2025”

Data rozpoczęcia: 2019-09-05
Data zakończenia: 2019-09-16
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.szkolnictwo@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie włączenia Instytutu Morskiego w Gdańsku do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Data rozpoczęcia: 2019-08-14
Data zakończenia: 2019-08-20
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: ewa.kowalik@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej

Data rozpoczęcia: 2019-07-24
Data zakończenia: 2019-08-23
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.nauka@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową

Data rozpoczęcia: 2019-07-23
Data zakończenia: 2019-08-22
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.nauka@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk

Data rozpoczęcia: 2019-07-22
Data zakończenia: 2019-08-05
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.nauka@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk

Data rozpoczęcia: 2019-07-22
Data zakończenia: 2019-08-05
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.nauka@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych

Data rozpoczęcia: 2019-07-12
Data zakończenia: 2019-08-01
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.szkolnictwo@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom rady instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

Data rozpoczęcia: 2019-06-14
Data zakończenia: 2019-06-24
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.nauka@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Data rozpoczęcia: 2019-06-13
Data zakończenia: 2019-06-18
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.nauka@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu pracy Kolegium Doradców i wysokości wynagrodzenia jego członków

Data rozpoczęcia: 2019-06-12
Data zakończenia: 2019-07-11
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.nauka@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów

Data rozpoczęcia: 2019-05-31
Data zakończenia: 2019-06-21
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: anna.koziel@mnisw.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw

Data rozpoczęcia: 2019-05-06
Data zakończenia: 2019-05-27
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.nauka@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego

Data rozpoczęcia: 2019-04-19
Data zakończenia: 2019-05-20
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: anna.koziel@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Data rozpoczęcia: 2019-04-19
Data zakończenia: 2019-05-20
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: anna.szymanska@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza weterynarii

Data rozpoczęcia: 2019-04-19
Data zakończenia: 2019-05-20
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: ewa.kowalik@nauka.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta

Data rozpoczęcia: 2019-04-18
Data zakończenia: 2019-05-20
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: damian.lutostanski@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie włączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego

Data rozpoczęcia: 2019-04-02
Data zakończenia: 2019-04-30
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: ewa.kowalik@nauka.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, oraz kwalifikacji wymaganych do ich zajmowania

Data rozpoczęcia: 2019-03-06
Data zakończenia: 2019-03-20
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.nauka@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie statutu Centrum Łukasiewicz

Data rozpoczęcia: 2019-03-06
Data zakończenia: 2019-03-20
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.nauka@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania

Data rozpoczęcia: 2018-11-16
Data zakończenia: 2018-12-20
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.nauka@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wpisywania infrastruktury na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej oraz sposobu jej przeglądu

Data rozpoczęcia: 2018-11-14
Data zakończenia: 2018-12-11
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.nauka@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

Data rozpoczęcia: 2018-10-30
Data zakończenia: 2018-11-21
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: katarzyna.peczynska-karbownik@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Data rozpoczęcia: 2018-10-15
Data zakończenia: 2018-11-02
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: uwagidoreformy@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową

Data rozpoczęcia: 2018-10-08
Data zakończenia: 2018-11-05
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.nauka@mnisw.gov.pl

Projekt ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Nauki Polskiej

Data rozpoczęcia: 2018-07-31
Data zakończenia: 2018-08-30
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.nauka@mnisw.gov.pl