W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Konsultacje

Informacje o inicjatywach Ministerstwa i możliwości przedstawienia stanowiska

Przygotowując polityki i projekty aktów prawnych staramy się zasięgać opinii środowiska naukowego i akademickiego oraz organizacji i stowarzyszeń zainteresowanych sprawami nauki i szkolnictwa wyższego. W organizacji prac inspiruje nas Kodeks Konsultacji opracowany przez ekspertów społecznych i przedstawicieli administracji, który prostym językiem opisuje najważniejsze reguły konsultacji i praktyczne wskazówki do ich stosowania (Siedem Zasad Konsultacji).

Na tej stronie można znaleźć informacje o podejmowanych inicjatywach, o tym, gdzie szukać projektów i w jaki sposób można przedstawić stanowisko.Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Data rozpoczęcia: 2020-08-14
Data zakończenia: 2020-08-28
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.szkolnictwo@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych

Data rozpoczęcia: 2020-08-03
Data zakończenia: 2020-08-21
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.szkolnictwo@mnisw.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Data rozpoczęcia: 2020-08-03
Data zakończenia: 2020-08-21
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.szkolnictwo@mnisw.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2020-08-03
Data zakończenia: 2020-08-24
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.nauka@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu przyznawania nagrody rocznej Prezesowi i Wiceprezesom Centrum Łukasiewicz oraz dyrektorom i zastępcom dyrektorów instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

Data rozpoczęcia: 2020-07-31
Data zakończenia: 2020-08-14
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.nauka@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Data rozpoczęcia: 2020-07-10
Data zakończenia: 2020-07-24
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.szkolnictwo@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów

Data rozpoczęcia: 2020-05-29
Data zakończenia: 2020-06-19
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.szkolnictwo@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Data rozpoczęcia: 2020-05-05
Data zakończenia: 2020-05-26
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: agnieszka.lipinska@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Data rozpoczęcia: 2020-04-30
Data zakończenia: 2020-05-15
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: damian.lutostanski@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie włączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego

Data rozpoczęcia: 2020-04-07
Data zakończenia: 2020-04-14
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: ewa.kowalik@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Data rozpoczęcia: 2020-04-01
Data zakończenia: 2020-04-02
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: anna.koziel@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk

Data rozpoczęcia: 2020-03-31
Data zakończenia: 2020-04-21
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Ewa.Lambrecht@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki

Data rozpoczęcia: 2020-03-19
Data zakończenia: 2020-04-08
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Agnieszka.Lipinska@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Data rozpoczęcia: 2020-02-19
Data zakończenia: 2020-03-04
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: anna.koziel@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania w instytucje gospodarki budżetowej lub likwidacji instytutów badawczych

Data rozpoczęcia: 2020-01-29
Data zakończenia: 2020-02-12
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.nauka@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekształcania instytutów badawczych w instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz włączania instytutów badawczych do instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk

Data rozpoczęcia: 2020-01-23
Data zakończenia: 2020-02-07
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.nauka@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów oraz na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej

Data rozpoczęcia: 2020-01-21
Data zakończenia: 2020-02-04
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.szkolnictwo@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Data rozpoczęcia: 2020-01-21
Data zakończenia: 2020-02-04
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.szkolnictwo@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego

Data rozpoczęcia: 2020-01-15
Data zakończenia: 2020-02-04
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.szkolnictwo@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu wspólnych testów wraz z przyporządkowanymi im polskimi kwalifikacjami

Data rozpoczęcia: 2019-12-20
Data zakończenia: 2020-01-03
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.szkolnictwo@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Data rozpoczęcia: 2019-09-26
Data zakończenia: 2019-10-10
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.nauka@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki

Data rozpoczęcia: 2019-09-25
Data zakończenia: 2019-10-09
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.nauka@mnisw.gov.pl

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016–2025”

Data rozpoczęcia: 2019-09-05
Data zakończenia: 2019-09-16
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.szkolnictwo@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk

Data rozpoczęcia: 2019-07-22
Data zakończenia: 2019-08-05
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.nauka@mnisw.gov.pl