W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Konsultacje

Informacje o inicjatywach Ministerstwa i możliwości przedstawienia stanowiska

Przygotowując polityki i projekty aktów prawnych staramy się zasięgać opinii środowiska naukowego i akademickiego oraz organizacji i stowarzyszeń zainteresowanych sprawami nauki i szkolnictwa wyższego. W organizacji prac inspiruje nas Kodeks Konsultacji opracowany przez ekspertów społecznych i przedstawicieli administracji, który prostym językiem opisuje najważniejsze reguły konsultacji i praktyczne wskazówki do ich stosowania (Siedem Zasad Konsultacji).

Na tej stronie można znaleźć informacje o podejmowanych inicjatywach, o tym, gdzie szukać projektów i w jaki sposób można przedstawić stanowisko.Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego

Data rozpoczęcia: 2020-01-15
Data zakończenia: 2020-02-04
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.szkolnictwo@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu wspólnych testów wraz z przyporządkowanymi im polskimi kwalifikacjami

Data rozpoczęcia: 2019-12-20
Data zakończenia: 2020-01-03
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.szkolnictwo@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych

Data rozpoczęcia: 2019-11-29
Data zakończenia: 2019-12-30
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: ewa.kowalik@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura Narodowego Centrum Nauki

Data rozpoczęcia: 2019-11-28
Data zakończenia: 2019-12-09
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.nauka@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Data rozpoczęcia: 2019-09-26
Data zakończenia: 2019-10-10
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.nauka@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki

Data rozpoczęcia: 2019-09-25
Data zakończenia: 2019-10-09
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.nauka@mnisw.gov.pl

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016–2025”

Data rozpoczęcia: 2019-09-05
Data zakończenia: 2019-09-16
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.szkolnictwo@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk

Data rozpoczęcia: 2019-07-22
Data zakończenia: 2019-08-05
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.nauka@mnisw.gov.pl