Kontakt

Chcesz się z nami skontaktować? Możesz to zrobić na kilka sposobów: napisać do nas, zadzwonić lub zgłosić się osobiście.

Adres korespondencyjny

ul. Hoża 20 lub ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

tel.: 22 52 92 718
faks: 22 50 17 865
e-mail: sekretariat.bm@nauka.gov.pl

Godziny pracy urzędu: 8:15 - 16:15

NIP: 7010014467
REGON: 140533156

Inspektor Ochrony Danych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
email: iod@mnisw.gov.pl

Kontakty do departamentów oraz biur

Uwaga!

Informujemy, że na pytania związane z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwaną Konstytucją dla Nauki) odpowiadamy jedynie drogą mailową. Na stronie internetowej www.KonstytucjaDlaNauki.gov.pl znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeżeli nie znajdą Państwo niezbędnych informacji, pytania można kierować na adres konstytucjadlanauki@nauka.gov.pl.