W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego MNiSW. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków. Oświadczenie sporządzono dnia 19 listopada 2019 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Zieliński, adres poczty elektronicznej piotr.zielinski@nauka.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 50 17 165. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa Do budynku prowadzą 3 wejścia. Główne wejście do budynku od ul. Hożej i dwa wejścia do budynku od ul. Wspólnej. Dla gości przeznaczone jest wejście główne. Recepcja znajduje się w holu naprzeciw wejścia głównego do budynku. Po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się biuro podawcze, a po prawej szatnia. W holu znajdują się tablice informacyjne, oznaczone w sposób kontrastowy i na wysokości umożliwiający korzystanie przez osoby na wózku. Dalsze przejście do budynku zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku. W budynku znajdują się 4 windy, przystosowane dla osób poruszających się na wózkach i niewidomych – klawisze pięter oznaczone pismem punktowym dla osób niewidomych alfabetem Braille’a. Dla osób na wózkach jest zapewniony dostęp do wszystkich korytarzy i pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach budynku, tj. na parterze i na piętrach I – V. Progi w przejściu z korytarza do pomieszczeń biurowych, w zdecydowanej większości, wyrównane z poziomem podłogi. Wyjątkowych przypadkach (pojedyncze przypadki) wysokość progu jest zgodna z obowiązującymi przepisami i nie przekracza 2 cm. W budynku znajdują się dwa ciągi komunikacyjne pionowe (schody) po prawej i lewej stronie budynku. Stopnie (pierwszy i ostatni) schodów oznaczone pasami ostrzegawczymi koloru żółtego. Poręcze schodów oznaczone pismem punktowym dla osób niewidomych alfabetem Braille’a, informującym osoby niewidome, poruszające się w nieznanym otoczeniu, dokąd prowadzą schody. Poręcz środkowa o biegu ciągłym – pełni rolę drogi ewakuacyjnej dla osób niewidomych. Poręcz zewnętrzna o biegu nie ciągłym – pełni role drogi komunikacyjnej dla osób niewidomych. Toaleta dla osób z niepełnosprawnoscią znajduje się na parterze w skrzydle po prawej stronie budynku (strona wschodnia budynku). Przy wjeździe na parking przed szlabanem, po lewej stronie, znajduje się megafon z przyciskiem wzywającym dla osób z niepełnosprawnością. Przed budynkiem wyznaczono i oznakowano 1 miejsce parkingowe dla osób na wózku. Ciąg komunikacyjny (chodnik) przy wejściu głównym do budynku jest obniżony do poziomu gruntu i przystosowany dla osób na wózku. Krawężnik chodnika wyróżniony kolorystycznie. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W ministerstwie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku znajdują oznaczenia w druku powiększonym dla osób słabowidzących (droga do wyjścia głównego z budynku – na parterze). W recepcji znajduje się osoba, która udziela pomocy w poruszaniu się po budynku.