W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja dotycząca nieprzeprowadzenia oceny czasopism naukowych w 2017

11.09.2017

W związku z licznymi zapytaniami i wnioskami redakcji i wydawnictw czasopism naukowych dotyczącymi terminu oraz kryteriów oceny czasopism naukowych, informujemy, że zgodnie z § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2154), ustalenie wykazu czasopism naukowych następuje na podstawie wyników ich oceny przeprowadzanej nie rzadziej, niż co 2 lata.

Na potrzeby oceny jednostek naukowych zgodnie z § 32 ww. rozporządzenia, przy kompleksowej ocenie za lata 2013-2016 stosuje się wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w tych latach przez ministra zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126). Komunikatem z dnia 25 stycznia 2017 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikował ujednolicony wykaz czasopism naukowych ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016.

Z uwagi na brak odpowiednich przepisów przejściowych lub dostosowujących,  które odmiennie określałyby sposób liczenia tego terminu – początek biegu terminu dwuletniego rozpoczyna się z dniem wejścia w życie powyższego rozporządzenia tj. 1 stycznia 2017 r.

Biorąc powyższe pod uwagę w roku 2017 nie będzie przeprowadzona ocena czasopism naukowych.