W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja w sprawie liczby udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2017/2018 według stanu na dzień 31 marca 2018 r.

29.06.2018

Na podstawie przepisu § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. poz. 175) banki kredytujące są zobowiązane do przedstawiania ministrowi do 30 kwietnia każdego roku informacji dotyczącej liczby udzielonych i umorzonych kredytów studenckich w danym roku akademickim.

 W latach 1998-2017 banki udzieliły kredytu studenckiego ponad 398 tysiącom studentów i doktorantów.

Podczas akcji kredytowej w roku akademickim 2017/2018 do banków wpłynęło 4.259 wniosków kredytowych, z których 4.251, czyli 99,8%, spełniało kryterium pierwszeństwa wskazane w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 2.500 zł.

W roku akademickim 2017/2018 banki zawarły ze studentami i doktorantami 3.885 umów kredytowych, tj. o 8% więcej niż rok wcześniej. Liczba zawartych umów stanowi 91,4% liczby studentów spełniających kryterium dochodu. Pozostałe osoby nie zgłosiły się w celu podpisania umowy lub nie przedstawiły odpowiedniego poręczenia. Umowy kredytu były podpisywane do 31 grudnia 2017 r.

Blisko połowa wnioskodawców uzyskała kredyt z wysokością miesięcznej transzy 1.000 zł.  Kredyt w wysokości 800 zł miesięcznie wybrało 21% kredytobiorców, 600 zł – 29% kredytobiorców, najmniejszym powodzeniem cieszyła się rata kredytu wynosząca 400 zł – 2% kredytobiorców.

W wyniku rozszerzenia progów i limitów poręczeń kredytów studenckich udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, liczba kredytów objętych poręczeniem wzrosła dwuipółkrotnie w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniosła 2.481 (63,9% udzielonych kredytów). Dodatkowo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa objęła 80% lub 100% poręczeniem 64 umowy kredytowe studentów pochodzących z obszarów wiejskich.

Najczęściej wybieranym przez studentów bankiem był PKO Bank Polski S.A., z którym umowę o kredyt podpisało ponad 75% studentów ubiegających się o kredyt. Bank PEKAO S.A. udzielił ok. 22% nowych kredytów, a Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i  SGB-Bank S.A. – po ok. 1,5%.

Z umorzeń części lub całości kredytu w 2017 r. skorzystało 361 kredytobiorców, a od początku funkcjonowania systemu – ok. 18,7 tys. kredytobiorców. Podstawą umorzenia było głównie częściowe umorzenie z tytułu znalezienia się w grupie najlepszych absolwentów uczelni.

Spośród wszystkich udzielonych w latach 1998–2017 kredytów studenckich, w całości spłaconych zostało ok. 306 tysięcy. Z systemu nadal korzysta ok. 93 tysięcy osób, z czego w trakcie karencji lub spłaty jest ok. 78 tysięcy, a w trakcie wypłat – ponad 14 tysięcy.