W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja ws. liczby udzielonych kredytów studenckich w 2019 roku

29.05.2020

W latach 1998-2019 banki udzieliły kredytu studenckiego ponad 404 tysiącom studentów i doktorantów. Podczas akcji kredytowej w 2019 roku do banków wpłynęło 2.399 wniosków kredytowych, z których 2.395, czyli 99,8%, spełniało kryterium wskazane w przepisach o kredytach studenckich, tj. dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 2.500 zł.

W roku 2019 banki zawarły ze studentami i doktorantami 2.166 umów kredytowych. Liczba zawartych umów stanowiła 90,4% liczby studentów spełniających kryterium dochodu. Pozostałe osoby nie zgłosiły się w celu podpisania umowy lub nie przedstawiły odpowiedniego poręczenia.

Dwie trzecie wnioskodawców (66,7%) uzyskała kredyt z wysokością miesięcznej transzy 1.000 zł. Kredyt w wysokości 800 zł miesięcznie wybrało 18,0% kredytobiorców, 600 zł – 14,5% kredytobiorców, a najmniejszym powodzeniem cieszyła się rata kredytu wynosząca 400 zł.

Dzięki wysokim progom dochodowym poręczeń kredytów studenckich udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, liczba kredytów objętych poręczeniem 100% lub 90% wyniosła 1.527 (70,5% wszystkich kredytów). Dodatkowo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa objęła 80% lub 100% poręczeniem 8 umów kredytowych studentów pochodzących z obszarów wiejskich.

Najczęściej wybieranym przez studentów bankiem był PKO Bank Polski S.A., z którym umowę o kredyt podpisało ponad 82% studentów ubiegających się o kredyt. Bank PEKAO S.A. udzielił ok. 17% nowych kredytów, a Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i  SGB-Bank S.A. – po  mniej niż 1%.

Z umorzeń części lub całości kredytu w 2019 r. skorzystało 316 kredytobiorców, a od początku funkcjonowania systemu – ponad 19 tys. kredytobiorców. Największa liczba umorzeń wynikała ze znalezienia się w grupie od 1% do 10% najlepszych absolwentów uczelni (umorzenia od 50% do 20% kredytu).

Spośród wszystkich udzielonych w latach 1998–2019 kredytów studenckich, w całości spłaconych zostało ok. 333 tysięcy. Z systemu nadal korzysta ok. 71 tysięcy osób, z których ok. 10,2 tysiąca otrzymuje comiesięczne wypłaty transz kredytu.