W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

„Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” - pierwsza konferencja sprawozdawcza

15.09.2020

Za nami pierwszy rok realizacji projektów w ramach konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Jakie działania podjęło w tym czasie 10 najlepszych uczelni w Polsce wyłonionych w 2019 r.? W jaki sposób udział w tej inicjatywie wpłynął na ich rozwój? Jak widzą swoje szanse w rywalizacji o najlepsze talenty naukowe z czołowymi uczelniami z Europy i świata? Odpowiedzi na te i inne pytania próbują znaleźć uczestnicy dwudniowej Konferencji sprawozdawczej uczelni biorących udział w konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. W wydarzeniu organizowanym wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim w ramach NKN Forum uczestniczą minister Wojciech Murdzek i wiceminister Anna Budzanowska.

Minister Wojciech Murdzek stoi przy mównicy

Wydarzenie bez precedensu

Program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” jest jednym z najważniejszych aspektów wdrażanej od dwóch lat reformy szkolnictwa wyższego i nauki. To program wyjątkowy pod wieloma względami. Po pierwsze, złożenie wniosków do programu poprzedzone było przeprowadzeniem przez same uczelnie gruntownych analiz swoich mocnych i słabych stron. Na podstawie tych analiz szkoły same opracowały plany rozwoju, które w najskuteczniejszy sposób miałyby przyczynić się do osiągnięcia przez nie statusu uniwersytetu badawczego. Niezależnie od ostatecznych wyników, wszystkie szkoły oprócz tego, że spełniły rygorystyczne warunki udziału w konkursie, zdobyły również bezcenny dla skutecznego zarządzania know how co do mocnych i słabych stron uczelni. Te z nich, które nie zakwalifikowały się do pierwszej dziesiątki i nie wywalczyły 10% podwyżki subwencji, także zyskały finansowo. Mają bowiem zagwarantowane zwiększenie subwencji w wysokości 2% subwencji z 2019 r.

Po drugie, wnioski złożone przez uczelnie były oceniane przez międzynarodowy zespół wybitnych ekspertów zagranicznych, w tym byłych rektorów czołowych europejskich uczelni. Ich zaangażowanie i kompetencje nadal służą uczelniom uczestniczącym w konkursie.  Bezprecedensowa jest także skala programu. Budżet programu w perspektywie 7 lat to około 3,5 miliarda złotych – podkreślił minister Wojciech Murdzek. – Skala finansowania jest bezprecedensowa w polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki, ale plany działań uczelni są zobowiązaniem wieloletnim, wykraczającym poza ramy kadencji rektorów. Powinny doprowadzić do zasadniczych zmian jakościowych w uczelniach i będę podlegały rygorystycznej ewaluacji – zaznaczył minister.

Rozwój uniwersytetów badawczych

Dziękuję Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego za tę inicjatywę, która znacząco wspiera rozwój uniwersytetów badawczych – mówił podczas otwarcia konferencji rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzy Z. Nowak. Powinniśmy ze sobą konkurować. I będziemy to robić, żeby wykorzystać szansę rozwoju naszych uczelni i w ten sposób budować silną naukową Polskę – zwrócił się do zebranych rektorów uczelni IDUB prof. Alojzy Nowak.
Założeniem konferencji jest prezentacja działań podjętych w ramach realizacji projektów IDUB. W gronie międzynarodowych ekspertów przedstawiciele uczelni mogą także dzielić się swoimi doświadczeniami oraz omawiać wyzwania  i sukcesy minionego roku.

Wymiana doświadczeń

Jak podkreślił przewodniczący międzynarodowego zespołu ekspertów IDUB prof. Lauritz Holm-Nielsen, zwracając się do zgromadzonych w Auli Starego BUWu rektorów uczelni IDUB – Najistotniejsze jest to, byśmy cały czas uczyli się od siebie nawzajem i korzystali ze swoich doświadczeń. Dzięki temu łatwiej będzie podjąć wyzwanie na kolejne 6 lat realizacji programu.

IDUB, czyli najlepsze uczelnie w kraju

W 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło konkurs w ramach programu IDUB. W jego wyniku 10 uczelni, spośród 20 uprawnionych do udziału w konkursie otrzymuje podwyższoną o 10% dotację w latach 2020–2026, realizację planów rozwojowych zawartych we wnioskach konkursowych. Pozostałe uczelnie, które wzięły udział w konkursie otrzymują dotację zwiększoną o 2%.
Więcej o konkursie pod linkiem

Zdjęcia (5)