W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

NCBR ogłosi nowe konkursy – innowatorzy z większą szansą na granty

10.07.2019

Jeszcze w tym roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomi sześć nowych konkursów dla firm zainteresowanych dofinansowaniem prac badawczo-rozwojowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W tym roku NCBR na wszystkie konkursy w ramach POIR przeznaczy aż 3,93 mld zł.

Grafika NCBR szybka ścieżka

Po pierwszym półroczu dostrzegamy duże zainteresowanie wnioskodawców Funduszami Europejskimi w ramach POIR. Nowe konkursy z oferty programowej NCBR stwarzają przedsiębiorcom korzystne warunki dla rozwoju potencjału innowacyjnego, a właśnie takie inicjatywy wspierające współpracę nauki i biznesu są fundamentem rozwoju nowoczesnej polskiej gospodarki – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Dwa z sześciu nowych konkursów zostaną przeprowadzone w ramach „Szybkiej Ścieżki” – flagowego programu NCBR

Poza ogłoszonymi do tej pory naborami przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie również w dwóch konkursach tematycznych: jeden będzie dedykowany projektom z zakresu technologii kosmicznych (z budżetem 300 mln zł), a drugi technologii tworzyw sztucznych (z budżetem 180 mln zł). Oba konkursy zostaną ogłoszone 15 lipca 2019 r. Nabór wniosków rozpocznie się 2 września, a zakończy 15 listopada.

Firma Creotech Instruments – beneficjent  programu „Szybka Ścieżka”

Jednym z beneficjentów „Szybkiej Ścieżki”, który prowadzi projekty z obszaru technologii kosmicznych, jest Creotech Instruments. To właśnie w siedzibie tej firmy odbyła się konferencja prasowa dotycząca uruchomienia sześciu nowych konkursów przez NCBR, w której uczestniczył również minister Jarosław Gowin.

Creotech Instruments korzystał z programów NCBR zarówno w obszarze rozwoju elektroniki naziemnej, m.in. systemów subnanosekundowej synchronizacji czasu, aparatury kontrolno-pomiarowej wykorzystywanej do przetwarzania danych kwantowych jak i największego projektu w sektorze kosmicznym finansowanego przez Centrum – platformy mikrosatelitarnej 'HyperSat", realizowanej w ramach projektu RENESANS. Dotacje Centrum pomogły rozwinąć się naszej firmie i nawiązać walkę konkurencyjną na rynku światowym w tych obszarach. Zamierzamy też skorzystać z Szybkiej Ścieżki „Technologie Kosmiczne” – planujemy złożyć z naszymi partnerami poważny pakiet projektów, który pozwoli wykorzystać potencjał polskiego sektora kosmicznego i pomoże osiągnąć cele przyjętej w 2017 roku Polskiej Strategii Kosmicznej – mówi Jacek Kosiec, prezes Creotech Instruments.

Podczas konferencji w firmie Creotech Instruments wicepremier Jarosław Gowin miał okazję zobaczyć wystawę beneficjentów obecnych na spotkaniu oraz uczestniczyć w zwiedzaniu firmy, w tym cleanroomu, w którym integrowane są satelity. To pomieszczenie umożliwia montaż i testowanie poszczególnych elementów kosmicznej elektroniki, a także realizację pełnej, seryjnej integracji satelitów klasy mikro.

Inni beneficjenci NCBR obecni na konferencji

Grupa Recykl – zajmuje się odzyskiem i recyklingiem zużytych opon w skali ogólnopolskiej oraz krajów ościennych. Projekt prowadzi do całkowitego zawrócenia materiałów pozyskanych ze zużytych opon do ponownego wytwarzania wyrobów gumowych.

  • Dofinansowanie NCBR, tytuł projektu: Mieszanki gumowe do zastosowań przemysłowych z domieszką granulatów gumowych i dewulkanizatów pochodzących z recyklingu zużytych opon. Wartość dofinansowania: 808 091,43 zł

Spacefores –  firma planuje stworzyć pierwszą polską rakietę zdolną zaoferować wynoszenie ładunków o masie 50 kg na wysokość 150 km. 

  • Dofinansowanie NCBR, tytuł projektu: SIR - sterowalna i odzyskiwalna rakieta suborbitalna z silnikiem hybrydowym SF1000 bazującym na ekologicznych materiałach pędnych. Wartość dofinansowania: 6 319 563,25 zł

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w konkursach „Szybkiej Ścieżki”?

O dofinansowanie we wszystkich konkursach „Szybkiej Ścieżki” mogą starać się projekty, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu. W 2018 roku w 5 konkursach „Szybkiej ścieżki” złożonych zostało 1238 wniosków spośród których podpisane zostały 303 umowy na łączną kwotę dofinansowania 1,8 mld zł. W 2019 roku NCBR przeznaczy na realizację całej „Szybkiej Ścieżki” o 480 mln zł więcej niż początkowo zakładano: łączny budżet wszystkich sześciu konkursów wyniesie więc aż 2,73 mld zł.

Kolejne dwa konkursy będą zrealizowane w ramach tzw. Wspólnych Przedsięwzięć z samorządami

Konkurs z województwem śląskim (budżet 43 mln zł) zostanie ogłoszony 30 sierpnia, natomiast z województwem lubelskim (budżet 17 mln zł) 16 października. Nabór wniosków rozpocznie się odpowiednio 30 września i 15 listopada. 

W ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z województwem śląskim dofinansowane zostaną rozwiązania, zmierzające do eliminacji smogu i jego niekorzystnych skutków dla zdrowia mieszkańców Śląska, natomiast współpraca z województwem lubelskim na ma celu wzrost zdolności lubelskiej gospodarki i nauki do tworzenia oraz komercjalizacji wiedzy w obszarze technologii fotonicznych do roku 2026.

Dodatkowe wsparcie dla sektora gamingowego

NCBR ogłosi również konkurs dla innej prężnie rozwijającej się branży – w ramach IV edycji GameINN na dofinansowanie sektora gamingowego przeznaczonych zostanie 100 mln zł. Konkurs będzie ogłoszony i uruchomiony w IV kwartale tego roku, a jego celem jest wsparcie projektów B+R w zakresie m.in. projektowania i wzornictwa gier wideo czy zastosowania sztucznej inteligencji. 

28 czerwca zakończył się nabór wniosków w III konkursie GameINN. Złożono w nim 81 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia wynoszącą 296 mln zł.

Czym jest POIR?

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to największy w Unii Europejskiej program na rzecz rozwoju badań i tworzenia innowacji. Dziedziny oraz rodzaje projektów wspieranych z niego w latach 2014-2020 zostały określone w samym Programie oraz szczegółowym opisie jego priorytetów. W osiach priorytetowych i działaniach, na które się dzieli zostały doprecyzowane obszary i typy przedsięwzięć.

Materiały

Pełny harmonogram konkursów NCBR w ramach POIR

Zdjęcia (3)