W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zwolnienia podmiotów prowadzących szkoły doktorskie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy od kwoty stypendium doktoranckiego

25.06.2020

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, iż z dniem wejścia w życie – 1 lipca 2020 r. – ustawy z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1065), stosownie do jej art. 6, podmioty prowadzące szkoły doktorskie zostaną zwolnione z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy od kwoty stypendium doktoranckiego.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje również, iż podmiot prowadzący szkołę doktorską, który za okres od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. opłacił składki na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Fundusz Solidarnościowy z tytułu wypłaconych stypendiów doktoranckich, jest obowiązany, w terminie 6 miesięcy od dnia 1 lipca 2020 r., do skorygowania rozliczenia składek wykazanych od tych stypendiów w deklaracjach rozliczeniowych za ten okres (art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 2020 r.).