Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2019 r. o wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego przyznanych na 2019 r.

Navigation Menu

Metrics