W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konferencja Ministrów Szkolnictwa Wyższego EOSW – Rzym 2020

19.11.2020

Wolność akademicka, wzmacnianie wymiaru społecznego w szkolnictwie wyższym oraz usprawnienie procesu nauczania i uczenia się to główne tematy poruszane na Konferencji Ministrów Szkolnictwa Wyższego państw wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW), która odbyła się w formie online z Rzymu. W spotkaniu uczestniczył minister Przemysław Czarnek i wiceminister Anna Budzanowska.

Ekran na którym widać ministrów uczestniczących zdalnie w konferencji. W powiększonym oknie minister Czarnek.

Konferencje Ministrów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego     

Zgodnie z praktyką Procesu Bolońskiego konferencje tego typu odbywają się co 2−4 lata i są miejscem podsumowania osiągnięć od poprzedniej konferencji (Paryż 2018 r.) oraz wskazaniem zadań do realizacji w okresie do kolejnej konferencji (Albania 2024 r).

Włączając się w podejmowaną dziś dyskusję pragnę zwrócić uwagę, że szkolnictwo wyższe jest ważnym miejscem kształtowania osobowości młodego człowieka we wszystkich jego wymiarach. Nie tylko w celu zdobycia kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy, ale przede wszystkim dla życia w społeczeństwie, podejmowania odpowiedzialności i tworzenia w nim warunków do wszechstronnego rozwoju – zaznaczył Przemysław Czarnek. Minister akcentował także rolę uczelni w procesie przekazywania wartości i uczenia postaw otwartych na prawdę i dobro. − Wychowanie młodego pokolenia to zasadnicze zadanie szkolnictwa wyższego i w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego potrzeba, abyśmy zdecydowanie wspierali te działania, czasem ich bronili, jak robią to obecnie studenci i kadra akademicka na Białorusi.

Współpraca badawcza, doskonalenie kadr i mobilność akademicka

W swoim wystąpieniu minister Przemysław Czarnek zwrócił szczególną uwagę na potrzebę ścisłej współpracy w ramach badań naukowych i wymianę doświadczeń dotyczących zwalczania problemów zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych.

Podkreślił też rolę kształcenia i doskonalenia kadry akademickiej zarówno w zakresie kompetencji pedagogicznych czy informatycznych, jak i umiejętności właściwego stawiania wymagań, kształtowania charakterów studentów i etycznego korzystania ze sztucznej inteligencji.

W kontekście współpracy międzynarodowej minister zwrócił uwagę na duże znaczenie ma mobilności akademickiej. Mam nadzieję, że już wkrótce pobyty w innych krajach, spotkania ze studentami czy pracownikami uczelni oraz poznawanie ich kultury, języka i zwyczajów, znów będą możliwe – podkreślił minister Czarnek.

Organizatorzy konferencji wyrazili uznanie i podziękowali za wystąpienie ministra Czarnka w języku włoskim, a także za zajęcie jasnego stanowiska ws. sytuacji na Białorusi.

Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego

W skład powołanego w 2010 r. EOSW (ang. European Higher Education Area, EHEA) wchodzi 48 państw, których przedstawiciele spotykają się w ramach tzw. Grupy Kontynuującej Prace (Bologna follow-up Group). Grupa ta przygotowała przyjęty przez ministrów komunikat końcowy konferencji, w którym została podkreślona istotna rola takich wartości jak autonomia uczelni, wolność akademicka, udział studentów i kadry akademickiej w zarządzaniu uczelnią oraz publiczna odpowiedzialność za szkolnictwo wyższe.

Dokument ten opisuje także wizję EOSW jako obszar:

  • otwarty na osoby z niepełnosprawnościami, czy z grup o słabszym statusie społecznym − zapewniający wszystkim równy dostęp do edukacji na poziomie wyższym
  • innowacyjny − odpowiadający na potrzeby społeczeństwa przez rozwój metod nauczania, płynnych ścieżek kształcenia czy tworzenia mikrokwalifikacji
  • łączący − dzięki szerokiemu wykorzystaniu mobilności oraz zdalnego kształcenia.

Materiały

Więcej o EOSW
Więcej informacji o Konferencji

Wideo

Zdjęcia (2)