W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Korzystne prawo

Dwie ustawy o innowacyjności stanowią podstawę do innowacyjnej działalności przedsiębiorców, która jest kluczowa dla szybkiego rozwoju gospodarczego Polski. Inspiracją do powstania ustaw była m.in. Biała Księga Innowacji, opracowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zlecenie Rady ds. Innowacyjności, koordynującej politykę innowacyjności realizowaną przez rząd. W księdze przedstawiono 58 propozycji rozwiązań konkretnych problemów.

Pierwsza ustawa o innowacyjności

Tworzenie dobrego prawa dla działalności innowacyjnej w postaci zachęt finansowych rozpoczęła już pierwsza ustawa o innowacyjności, która obowiązuje od stycznia 2017 r.

Najważniejsze założenia ustawy:

 • zniesienie (na stałe) opodatkowania podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej,
 • wydłużenie z 3 do 6 lat możliwości odliczenia kosztów na działalność B+R,
 • zwrot gotówkowy dla nowo powstających przedsiębiorstw,
 • ustabilizowanie finansowania działań związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
 • modyfikacja (o charakterze deregulacyjnym) procedury „uwłaszczenia naukowców” (nabywania przez nich praw majątkowych do wynalazków),
 • usunięcie ograniczenia czasowego (obecnie maksymalnie do pięciu lat), w jakim twórcom wynalazków przysługiwały udziały w korzyściach z komercjalizacji.

Według raportu (de)regulacyjnego wydanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej pierwsza ustawa o innowacyjności jest najlepszą ustawą deregulacyjną w obszarze podatkowym. 

Druga ustawa o innowacyjności

Od stycznia 2018 roku przedsiębiorcy mogą odliczać od podstawy opodatkowania 100 proc. wydatków przeznaczonych na badania i rozwój, dzięki drugiej ustawie o innowacyjności.

Najważniejsze założenia ustawy:

 • zwiększenie wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową do 100 proc. (i 150 proc. dla Centrów Badawczo-Rozwojowych – CBR),
 • doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R (o środki inne niż trwałe, o inne niż umowa o pracę, formy zatrudnienia. CBR otrzymają szerszy katalog kosztów, związanych m.in. z nieruchomościami),
 • umożliwienie korzystania z ulgi B+R dla części przedsiębiorstw działających poza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi,
 • wydłużenie do 2023 r. wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych zaangażowanych w działalność B+R,
 • ułatwienie finansowanie start-upów,
 • zwiększenie zakresu działania spółek celowych tworzonych przez uczelnie i instytuty naukowe PAN o działalność gospodarczą.

Materiały

ISAP: tekst ustawy
Raport (de)regulacyjny Pracodawców RP