W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

NCBR otwiera kolejny front walki z koronawirusem. 100 mln zł dla szpitali jednoimiennych

24.04.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uruchamia nowe przedsięwzięcie dla szpitali jednoimiennych na prace B+R. Wszystkie placówki tego typu, które prowadzą badania naukowe lub prace rozwojowe, już od 22 kwietnia mogą starać się o dofinansowanie projektów zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, służących ochronie personelu oraz leczeniu COVID-19. Łącznie do rozdysponowania jest co najmniej 100 mln zł.

Logo NCBR na białym tle

Inicjatywa ma formę nie tradycyjnego konkursu, ale dofinansowania przyznawanego na maksymalnie prostych zasadach. Taka forma pomocy jest możliwa dzięki wejściu w życie rozwiązań przyjętych w tzw. drugiej tarczy antykryzysowej.

Szpitale jednoimienne, pierwsze na linii frontu w walce z  koronawirusem, muszą mieć priorytetowy dostęp nie tylko do sprzętu i personelu, ale również do środków na prowadzenie badań i prac rozwojowych – mówi Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Dziękując wszystkim pracownikom tych placówek za ich dotychczasowy niezwykły wysiłek, zachęcamy ich do dalszych prac nad rozwiązaniami, które pomogą zahamować, zapobiegać chorobie oraz podnosić skuteczność leczenia. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oferuje swoje wsparcie w tym zakresie uruchamiając wraz z NCBR nowe przedsięwzięcie dla szpitali jednoimiennych na prace B+R i przekazując na ten cel 100 mln zł - dodaje minister Murdzek.

Szukamy możliwości walki z koronawirusem na różnych frontach – nowa inicjatywa NCBR to właśnie kolejny z nich. Oczekujemy, że przedsięwzięcie umożliwi m.in. opracowanie terapii lekowych i nielekowych dedykowanych COVID-19 oraz schematów leczniczych i procedur medycznych, nowych rozwiązań i technologii w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz diagnostyki COVID-19, a także stworzenie odpowiednich narzędzi informatycznych do zbierania danych epidemiologicznych i terapeutycznych. Z naszej strony przygotowaliśmy możliwie najprostszy wniosek o dofinansowanie oraz zapewniamy wsparcie dla szpitali przy jego wypełnianiu. Wszystko po to, aby aplikowanie o środki, w niełatwym dla tych podmiotów czasie, było możliwie najprostsze i skuteczne – mówi Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kto może aplikować

O dofinansowanie mogą starać się: szpitale jednoimienne (podmioty lecznicze przekształcone na mocy decyzji Ministra Zdrowia w szpitale zakaźne dedykowane wyłącznie do opieki nad pacjentami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem), konsorcja szpitali jednoimiennych (maksymalnie 2 podmioty) oraz konsorcja szpitali jednoimiennych i jednostek naukowych (maksymalnie 2 podmioty, przy czym szpital nie musi być liderem konsorcjum).

Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. Prace w projekcie nie mogą być realizowane przez szpitale jednoimienne oraz jednostki naukowe w ramach działalności gospodarczej. Maksymalny okres realizacji projektu to 12 miesięcy, przy czym jego realizacja może rozpocząć się najwcześniej 14 marca 2020 roku, a najpóźniej 31 lipca 2020 roku. W projekcie można powierzyć realizację części prac podwykonawcy – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez dany podmiot. Budżet przedsięwzięcia to 100 mln zł. NCBR zastrzega sobie możliwość zwiększenia tej kwoty. Środki finansowe będą pochodziły z budżetu krajowego – ze środków dotacji celowej będącej w dyspozycji NCBR.

Minimum formalności – na co zwrócić uwagę we wniosku

NCBR przygotowało możliwie najprostszy i przejrzysty wniosek, który umożliwi szpitalom szybkie i skuteczne aplikowanie o dofinansowanie. Dodatkowo Centrum udostępniło specjalną instrukcję ze wskazówkami dotyczącymi poszczególnych części wniosku, takich jak: „Podstawowe informacje o projekcie”, „Informacje o Wnioskodawcy”, „Cel i uzasadnienie realizacji projektu”, „Potencjał do realizacji celu”, „Kosztorys” i „Wskaźniki do pomiaru realizacji celu”.

Przy wypełnianiu wniosku szczególnie warto zwrócić uwagę na opisanie celu projektu oraz planowanych rezultatów, które z założenia powinny uwzględniać np.:

  • opracowanie nowych metod terapii choroby zakaźnej COVID-19;
  • opracowanie nowych metod prewencji rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem SARS-CoV-2;
  • opracowanie rozwiązań w zakresie stworzenia nowych testów diagnostycznych;
  • wypracowanie metod i technologii wspomagających proces diagnostyki, rozpoznania, leczenia i rekonwalescencji;
  • zebranie danych dotyczących diagnostyki i leczenia pacjentów, które mogą być podstawą rekomendacji epidemiologicznych i terapeutycznych lub dalszych badań;
  • zmiany zastosowania już produkowanych leków lub przeprowadzenie testów klinicznych terapeutyków po I fazie klinicznej;
  • wzrost bezpieczeństwa personelu medycznego i niemedycznego oraz pacjentów.

Terminy i sposób aplikowania

Wnioski o dofinansowanie składać można wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w terminie od 22 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r. (do godz. 16:00). Ocena wniosków prowadzona jest w trybie ciągłym i rozpoczyna się po wpłynięciu wniosku. W zależności od liczby wniosków będących w ocenie, może ona trwać do 14 dni roboczych.

Pytania dotyczące naboru można kierować na specjalnie uruchomione skrzynki e-mailowe – w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, zasada konkurencyjności) na adres: szpitale_jednoimienne-finanse@ncbr.gov.pl; w pozostałych sprawach na adres: szpitale_jednoimienne@ncbr.gov.pl oraz pod numery telefonów 515 061 554 i 505 758 978. Więcej informacji o przedsięwzięciu „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19” na stronie NCBR.

Zachęcamy do zapoznania się również z informacjami o nowym konkursie NCBR Szybka Ścieżka „Koronawirusy”: www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/5-1-1-1-2020, www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ncbr-przeznacza-200-mln-zl-na-walke-z-koronawirusem-62201.

Strona NCBR

Profil NCBR na FB

Profil NCBR na TT

Kanał NCBR na YouTube


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od ponad 10 lat Centrum łączy świat nauki i biznesu, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Realizuje także szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.


Informacji na temat walki z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa należy szukać w oficjalnych źródłach. Zachęcamy do śledzenia strony www.gov.pl/koronawirus.