W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

22.04.2020

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego pn. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”

Status:

Konkurs uruchomiony

Podstawa prawna:

Art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)

Zakres rzeczowy zadań realizowanych w ramach konkursu:

Realizacja działań na rzecz:

 1. studenckiego ruchu naukowego i kół naukowych;
 2. zwiększania świadomości prawnej studentów i doktorantów w zakresie przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki – w tym działania strażnicze;
 3. rozwoju mediów akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem programów poświęconych tematyce studiów, badań naukowych i popularyzacji nauki;
 4. wyrównywania szans studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami;
 5. popularyzacji zachowań proekologicznych wśród studentów i doktorantów;
 6. wspierania procesu integracji studentów i doktorantów z zagranicy w polskim środowisku akademickim.

Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie:

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), prowadzące obejmującą teren całego kraju działalność statutową w środowisku akademickim, w obszarze zgodnym z zakresem rzeczowym zadania.

Budżet:

Na realizację zadania publicznego przeznacza się środki publiczne w wysokości 2 000 000 zł.

Minimalna wysokość dotacji na realizację zadania publicznego, wynosi 30 000,00 zł, zaś maksymalna wysokość dotacji wynosi 100 000,00 zł.

Termin składania ofert:

Oferty składa się w terminie do dnia 27 kwietnia 2020 r.

Informacje:

Informacje w sprawie konkursu uzyskać można w Biurze Programów i Przedsięwzięć Ministra, e-mail: anna.pietrala@nauka.gov.pl, tel. (22) 52-92-665.

Sposób składania ofert:

 1. pocztą na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Biuro Programów i Przedsięwzięć Ministra ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego;
 2. poprzez dostarczenie do biura podawczego MNiSW (wejście od ul. Hożej 20) w godz. 8:15–16:15; o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do biura podawczego MNiSW;
 3. elektroniczna wysyłka na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra (adres do skrzynki ePUAP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:  /MNISW/SkrytkaESP);
  o zachowaniu terminu data otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).

Materiały

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego pn. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”
20200422​_Ogłoszenie​_o​_otwartym​_konkursie​_ofert​_na​_realizację​_w​_2020​_r​_zadania​_publicznego​_pn​_Organizowanie​_i​_animowanie​_działań​_na​_rzecz​_środowiska​_aka.pdf 0.93MB
Wzór oferty
20200422​_Wzór​_oferty.docx 0.05MB
Zaproszenie do udziału w Komisji Konkursowej
20200422​_Zaproszenie​_do​_udziału​_w​_Komisji​_Konkursowej.pdf 0.41MB
Formularz zgłoszeniowy do Komisji Konkursowej
20200422​_Formularz​_zgłoszeniowy​_do​_Komisji​_Konkursowej.docx 0.04MB
Klauzule informacyjne
20200422​_Klauzule​_informacyjne.pdf 0.35MB