W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Posiedzenie Rady COMPET – badania w czasie kryzysu

24.07.2020

Podczas nieformalnego posiedzenia unijnej Rady ds. Konkurencyjności (COMPET), które odbyło się 21 lipca pod auspicjami Prezydencji niemieckiej, podejmowano kwestie związane z ekologią, badaniami naukowymi oraz ochroną zdrowia. Polskę reprezentował wiceminister Grzegorz Wrochna, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Posiedzenie Rady COMPET - miniaturki zdjęć uczestników spotkania.

Głównymi tematami dyskusji były: naukowe kampanie społeczne, w tym propozycja Trio Prezydencji, zaangażowanie w inicjatywę Plastic Pirates, rola badań i innowacji (B+I) dla stworzenia odpornej, suwerennej i zrównoważonej Europy, rozwój Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Innowacyjnej (ERA), czy inicjatywy dla odporności i zielonego wodoru. 

Zdaniem uczestników zdalnego posiedzenia kwestie zdrowotne, klimatyczne, cyfrowe oraz społeczne powinny być traktowane jako obszary priorytetowe. Pozwoli to na wzmocnienie systemów produkcji państw członkowskich oraz utrzymanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Mechanizmy obrony przed kryzysami

Podczas spotkania prof. Grzegorz Wrochna zaproponował wdrożenie mechanizmu pod nazwą Threats Prevention and Mitigation Centre, który pozwoli na przygotowanie się państw Europy na przyszłe kryzysy, a także mechanizmu reakcji: Rapid Research Support Mechanism. Podkreślił również rolę współpracy z Japonią w dziedzinie rozwoju reaktorów wysokotemperaturowych, które mogą mieć duży wkład w produkcję wodoru w Europie. 

Ekologia i zdrowie priorytetami polityki europejskiej – tzw. keynote presentations

Profesor Schlögl z instytutu Maxa Plancka swoje wystąpienie poświęcił tematowi zielonego wodoru, zaś prof. Reimund Neugebauer z Instytutu Fraunhofera mówił na temat działań mających na celu wzmocnienie odporności obywateli państw europejskich w związku z pandemią.

Innowacje kluczem do rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Podczas spotkania mówiono o konieczności zwiększenia innowacyjności w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA), intensyfikacji współpracy badawczej, szczególnie w obszarze zdrowia, wzmocnienia cyfryzacji oraz zapewnienia wkładów do Zielonego Ładu (Green Deal for Europe). Pojawiła się sugestia, by inicjatywy dotyczące zwiększenia odporności społeczeństwa oraz technologii zielonego wodoru, były realizowane w ramach ERA. Zaproponowane inicjatywy dotyczące ERA mają być przyjęte podczas planowanej na październik konferencji z udziałem ministrów w Bonn.

Komisarz Mariya Gabriel podkreśliła wagę dostarczania konkretnych rezultatów, szczególnie w  zakresie realizacji projektu Zielony Ład. Podkreśliła dużą rolę badań i innowacji w przyszłym zabezpieczeniu się przed nieprzewidzianymi zdarzeniami.

Wzmocnienie współpracy w obszarze badań w dobie kryzysu

Ministrowie podkreślali konieczność wspólnego działania w celu zwalczania kryzysu. Dodatkowo wskazywali na potrzebę zwiększenia inwestycji w B+I, wzmocnienia otwartego dostępu do wyników badań, włączenia społeczeństwa w działania badawcze oraz wsparcia dla Zielonego Ładu. Państwa członkowskie poparły wzmocnienie ERA, zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla naukowców, jak również synergię ERA i EHEA (Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego). Ministrowie wyrazili aprobatę wobec inicjatywy Plastic Pirates oraz rozwoju zielonego wodoru.