W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Premia na Horyzoncie

Status projektu

Projekt uruchomiony

Dla kogo

Jednostki naukowe

Dziedziny

Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu

Budżet

40 mln zł w 2018 r.

Terminy

Wnioski będą przyjmowane do 30 września 2018 r. zgodnie z komunikatem umieszczonym na stronie https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-o-naborze-wnioskow-do-strumieni-finansowania-ogloszonych-na-podstawie-ustawy-o-zasadach-finansowanianauki.html

Celem konkursu jest udzielenie wsparcia jednostkom naukowym realizującym projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektów, po podpisaniu umowy na realizację projektu, niezależnie od terminu jej podpisania i etapu realizacji projektu.

Program przeznaczony jest dla jednostek naukowych, które mają podpisaną umowę na realizację projektu w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom.

Dziedziny - wszystkie priorytety i cele szczegółowe programów Horyzont 2020 oraz Euratom, z wyłączeniem projektów w ramach instrumentu „Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions”.

Środki finansowe na dodatki do wynagrodzeń stanowią:

  1. 20% wysokości finansowania projektu ze środków UE przypadającego na wnioskodawcę w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków UE w części przypadającej na wnioskodawcę wynosi do 1 mln euro,
  2. 25% wysokości finansowania projektu ze środków UE przypadającego na wnioskodawcę w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków UE w części przypadającej na wnioskodawcę przekracza 1 mln euro,
  • oraz dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków UE przypadającego na wnioskodawcę w przypadku, gdy wnioskodawca pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest jednostką naukową, w której jest realizowany grant ERC.

Uwaga:

Raport końcowy należy złożyć w terminie 60 dni od określonej w § 3 umowy daty zakończenia realizacji zadań, w formie papierowej (nie ma możliwości wypełnienia raportu w systemie OSF) w dwóch egzemplarzach. Na kopercie prosimy podać nazwisko opiekuna projektu. 

Materiały

Wzór umowy
20181009​_PH​_wzór​_umowy.doc 0.11MB
Wzór raportu rocznego
20191129​_Wzór​_raportu​_rocznego​_-​_DOCX​_(1).docx 0.02MB
Wzór raportu końcowego
Wzór​_raportu​_końcowego​_-​_DOCX.docx 0.02MB