W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po posiedzeniu Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19

04.03.2020

Na zdjęciu - szklane naczynia laboratoryjne.

Rekomenduje się bezwzględne stosowanie zasad zapobiegawczych, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażenia. Zaleca się sprawdzanie aktualnych informacji zamieszczanych na stronach internetowych: www.gov.pl/koronawirus oraz gis.gov.pl/aktualnosci/.

Na stronie GIS można uzyskać informacje dotyczące, m.in.: podstawowych środków ochronnych przeciwko koronawirusowi oraz zasad postępowania epidemiologicznego i medycznego (SARS-CoV-2).

W przypadku powzięcia podejrzenia o zarażeniu członka społeczności akademickiej wirusem SARS-Cov-2 władze instytucji akademickiej powinny skontaktować się z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i zastosować się do zaleceń w sprawie hospitalizacji, kwarantanny czy obserwacji sanitarnej.

Decyzje o przeprowadzeniu imprez masowych na uczelniach, w czasie zwiększonego zagrożenia koronawirusem, powinny być podejmowane po konsultacji z Wojewodą. Również Wojewoda jest organem odpowiedzialnym za organizacje kwarantanny. W przypadku konieczności zastosowania kwarantanny w obiektach uczelni (np. domu studenckim) odbywa się to w porozumieniu ze służbami Wojewody.

Zaleca się wstrzymanie wyjazdów polskich studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-Cov-2, a także powstrzymanie przyjazdów do Polski zagranicznych studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników z tych obszarów. Zgodnie z informacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego (według aktualnego stanu) regiony obecnie objęte takim zagrożeniem to: Chiny, Hongkong oraz Korea Południowa, Włochy, Iran i Japonia.

Zaleca się rozważenie ograniczenia wymiany akademickiej i służbowych wyjazdów do innych krajów.

W zależności od rozwoju sytuacji zaleca się rozważenie możliwości przełożenia rozpoczęcia wymiany międzynarodowej na kolejny semestr lub umożliwienia pracy i nauki zdalnej z użyciem nowoczesnych technologii, np. wykorzystywanych w ramach telepracy oraz procesach kształcenia na odległość.

W uczelniach kształcących na kierunkach medycznych rozważenia może wymagać ograniczenie lub wstrzymanie zajęć na oddziałach zakaźnych, według oceny wskazań dokonanych przez rektorów.

Informujemy, że wszystkie informacje związane z zagrożeniem koronawirusem będą na bieżąco udostępniane na stronie internetowej Ministerstwa, jak również rozpowszechniane za pośrednictwem konferencji rektorów oraz Parlamentu Studentów RP.

Materiały

Recommendation issued by the Minister of Science and Higher Education after the meeting of the Team coordinating the activities of the system of higher education and science concerning the threat of COVID-19
en​_Rekomendacja​_koronawirus​_4​_marca.pdf 0.05MB